YUNANİSTAN KÖRLER DERNEĞİ

Derneğin asıl ismi, Pan Helenik Körler Derneği’dir. 1932’de kurulmuş olan dernek, hem körler alanında hem de diğer özürlüler alanında Yunanistan’da kurulan ilk örgüttür. 1930’larda başlayan sosyal ve sendikalist hareketler sırasında doğmuş olan derneğin, 60 yıllık tarihinde ilginç süreçler yaşanmıştır. Kuruluş döneminde yaşanan sıkıntılar, kararlı mücadelelerle aşılmıştır. Derneğin görme özürlülerin eğitiminde, diğer insanlarla eşit olanaklara sahip olması ve toplumla kaynaşabilmesi gibi konularda etkin ve cesur çalışmaları olmuştur. Dernek körlüğe ilişkin sorunların çözümünde mücadeleci bir ruha sahiptir.  Bunlardan en çarpıcı mücadele, 2 Mayıs 1976’da gerçekleştirilmiştir. O tarihte Kalita şehrinde o zamanki adıyla Körler Evi  şimdiki adıyla Körler Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi körler tarafından işgal edilmiştir. Bu eylem, uzun mücadele sürecinin önemli bir başlangıcını oluşturmuştur. Körlerin bu mücadeledeki sloganı, “İş, ekmek, eşitlik, dilenciliğe son” sloganıydı. Gerek özürlüler arasında gerekse toplumda bu eylemin önemli yankıları ve sonuçları görülmüştür. Pan Helenik Körler Derneği, 1985 yılında ülke çapında yerel şubeler kurmaya başladı. Halen Yunanistan’ın çeşitli şehirlerinde körlerin şube açma taleplerinin hepsi mali sıkıntılar nedeniyle karşılanamıyor. Dernek, 9 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yönetiliyor. Aynı üyeler Milli Sakatlar Konfederasyonu, Avrupa Körler Birliği, Dünya Körler Birliği gibi örgütlerde de derneği temsil etmektedirler.

Derneğin yürüttüğü hizmetleri şu şekilde sıralayabiliriz: Kütüphanecilik, oriantasyon ve bağımsız hareket eğitimi, günlük yaşam beceri kursları, iş bulma-meslek edindirme kursları, mesleki danışma hizmetleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, spor etkinlikleri, uluslararası ilişkiler.

Kütüphanecilik Hizmetleri: Yunanistan ve Kıbrıs’ı  kapsayan kütüphanecilik hizmetleri 1965 yılından itibaren başlamıştır. Sesli kitap üretimiyle başlayan hizmetler, başlangıçta öğrencilerin ders kitabı ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalar yapılıyordu. Daha sonra hizmetler genişleyerek körlerin diğer konulardaki kitap ihtiyaçlarını da karşılayacak kapasiteye çıkarılmıştır. Kütüphanecilik hizmetleri ile ilgili sorumluluk 1987 yılından itibaren körler eğitim ve rehabilitasyon merkezi tarafından devir alınmıştır.  Ancak 1993 yılında dernek tarafından daha iyi teknik cihazlara ve olanaklara sahip olan yeni bir kayıt stüdyosu yaptırılmıştır. Bu sayede kitap sayısının ve kayıt kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Görme özürlülerin bilgi ve haber kaynaklarına ulaşmalarını, önemli bir hedef olarak düşünen Pan Helenik Körler Derneği, bu alandaki ihtiyaçların karşılanması için sürekli ve kararlı bir faaliyet yürütmektedir. Üretilen kitapların, ülke çapında bütün görme özürlülere en kolay ve en hızlı biçimde ulaştırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca derneğin aylık bir sesli dergisi bulunmaktadır. Bu derginin de görme özürlülerin bilgi ve haber kaynaklarına ulaşmalarında önemli bir işlevi vardır.

Oriantasyon, bağımsız hareket ve günlük yaşam becerileri eğitimi: Bu  alandaki hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili bölüm, 1 Ocak 1994’te yeni bir anlayışla faaliyete geçmiştir. Bu ünitenin amacı, yetişkinlerin ve çocukların yetiştirilmesi ve onların toplumla kaynaşmalarının sağlanmasıdır. Bu gibi hizmetler, dernek üyelerine ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Yukarıda sayılan hizmetlerin dışında dernek, görme özürlülerin kullandığı teknik araç ve gereçler hakkında bilgi toplamak, bu araçları temin etmek, görme özürlülere satmak, iş bulma ve meslek edinme konusunda danışmanlık yapmak gibi hizmetler de sunmaktadır. İstihdam konusunda  5 kişi danışman olarak yetiştirilmek üzere İngiltere’ye gönderilmiştir. Bu danışmaların görevleri şunlardır: Görme özürlülere ve az gören kişilere iş bulmak, işe yerleştirmek ve iş öncesi değerlendirme, meslek seçme, psikolojik destek sağlamak, işverenleri yönlendirmek ve iş arayan görme özürlülerle ilgili bilgi bankası oluşturmak, iş arayanlar arasında dayanışma grupları kurmak, halen çalışmakta olan veya çalıştığı işini değiştirmek isteyen kişilere yardımcı olmak ve bu hizmetleri ülke çapında yaygınlaştırmaktır.  

Sosyal ve kültürel hizmetler: Pan Helenik Körler Derneği’nin sosyal ve kültürel konularla ilgili hizmet ünitesi 1994 yılında kurulmuştur. Koro ve orkestra çalışmaları,  müzik, halk oyunları gibi faaliyetler yürütülmektedir. Bu etkinliklerin temel amacı, geleneksel kültürü korumak, müzikte yozlaşmayı önlemek, görme özürlü müzisyen, şair ve yazarların kültürel alanlardaki yetenek ve olanaklarını geliştirerek toplumdaki yanlış önyargıları değiştirmektir. Dernek bu amacı gerçekleştirmek için çeşitli kültürel festival ve konserler düzenlemektedir.

Spor etkinlikleri: Derneğin uzun yıllardan beri bir satranç  ve futbol takımı bulunmaktadır. Görme özürlülerle ilgili ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan bu takımlar önemli başarılar elde etmişlerdir.

Uluslararası ilişkiler: Derneğin uluslararası ilişkiler ünitesi 1991’de kurulmuştur. Bu ünitenin amacı, derneğin uluslararası örgütlerle ilişkilerini sağlamak ve geliştirmektir. Derneğin bu ünitesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Avrupa Körler Birliği’nin çeşitli komite ve organlarında dernek üyeleri etkin görev almaktadırlar. Uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi sayesinde derneğin ulusal hizmetlerinde de önemli gelişmeler kaydedileceğine inanılmaktadır.

 

 

 

Yazan: Halil Köseler

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile