GÖRME ENGELLİLERE YABANCI DİL NASIL ÖĞRETİLİR

Günümüzde yabancı dilin önemi giderek artmakta, hatta bir yabancı dil bile yeterli görülmemektedir. Yabancı dil görme engelliler için farklı bir öneme sahiptir.

İyi düzeyde yabancı dil bilen görme engelli bir kişi turistik otellerde, bankalarda, noterlerde, adliyelerde, tercüme bürolarında, yurt dışı bağlantılı ticari şirketlerde, radyo, televizyon, gazete ve dergilerde iş bulabilme olanağına sahip olurlar. Konferans tercümanlığı yapabilirler. Özel kurslar verebilirler. Kitap tercüme edebilirler. Ancak, görme engelliler için böylesine önemli bir istihdam alanı maalesef bugüne kadar yeterince ciddiye alınmamıştır.

Yabancı dil eğitimi veren okul ve dershanelerde görme engelli öğrenciler için ihtiyaca uygun eğitim ortamı oluşturulamamıştır. Örneğin yabancı dil eğitiminde kullanılan yazılı materyallerin görme engellilerin okuduğu Breyl yazıyla basılıp dağıtılması olmazsa olmaz düzeyde bir ihtiyaçtır. Görme engellilere yönelik Özel öğretim metotlarını bilen öğretmenlerin yetiştirilmesi yine aynı öneme sahiptir.

 Genel okullarda ve dershanelerde görme engelli öğrenciler yabancı dil öğrenme konusunda bu gibi eksiklikler nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Örneğin özel dershanelerde breyl eğitim materyali eksikliği ve öğretim metodlarını bilen öğretmenlerin bulunmayışı gibi nedenlerle bu dershanelere devam eden öğrencilerin yeterince başarılı olamadıkları, hatta bazılarının kursları yarıda bırakmak zorunda kaldıkları bir gerçektir.

 Bir yabancı dil eğitimcisinin görevi sadece mevcut olanaklarla yetinmek değil, yöntem ve teknikleriyle, araç ve gereçleriyle en uygun eğitim ortamını sağlamaktır.

Sadece görme engellilerden oluşan bir gruba yabancı dil öğretmek farklı,, gören öğrencilerle aynı sınıfta bulunan görme engelli öğrencilere yabancı dil öğretmek daha farklıdır.

Son yıllarda yabancı dil eğitiminde görsel materyaller önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Derslerde, resimli kitaplar, videolar, filimler, slaytlar, Cd-romlar gibi görsel ağırlıklı materyaller kullanılmaktadır. Hiç görmeyen kişiler görsel kaynaklardan yararlanamazlar. Bu nedenle uygulanan öğretim metotları büyük ölçüde kulağa hitap etmeli ve dokunma duyusuna dayalı materyal ve egzersizlerle desteklenmelidir. oyunlar, şarkılar, hikâyeler, şiirler, dramalarla, konuşma kulüpleri oluşturma gibi etkinliklerle yabancı dil cazip hale getirilmelidir.

 

Bir yabancı dili öğrenmek, sadece onun gramer yapısını bilmek değildir. Doğru ve akıcı düzeyde Pratik konuşma becerisi kazanmak, dinlediğini anlayabilmek, düşündüğünü ifade edebilmek, o dilde okuyup yazabilmek, çeviriler yapabilmektir. İyi bir eğitimci; insanlar arasındaki bireysel farklılıkları, psikolojik özellikleri dikkate alarak öğretme, izleme, ölçme değerlendirme tekniklerini, eğitim materyallerini, laboratuar hizmetlerini en iyi şekilde kullanabilen bir kişidir. Bir yabancı dil öğretmeninin görme engelli öğrenciye yararlı olabilmesi için breyl yazıyı bilmesi zorunludur. Breyl yazıyı bilmediği takdirde öğrencinin kelimeleri ve cümleleri doğru yazıp yazmadığını, ödevlerini doğru yapıp yapmadığını, sınav sorularına doğru cevap verip vermediğini kontrol edemez

Günümüzde İngilizce dünyada en yaygın kullanılan dillerden biridir.

İngilizce’ bilen bir görme engelli çeşitli ülkelerde yayınlanan dergi ve gazeteleri okuyabilir, internet üzerinden istediği araştırmaları yapabilir, istediği bilgi kaynaklarına ulaşabilir, kütüphanelerin web sayfalarındaki sesli ve yazılı materyallerden yararlanabilir.

 

Kendine yeterli, üretken, bilgili ve deneyimli görme engellilerin sayısı ne kadar artarsa toplumun yanlış önyargılarının ve ayrımcı yaklaşımlarının da o ölçüde azalacağı unutulmamalıdır.

 

            GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERE YABANCI DİL ÖĞRETİRKEN ŞU HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİDİR:

1-     derslerde veya kurslarda kullanılacak yazılı materyaller ve sınav soruları mutlaka breyl yazıyla basılarak görme engelli öğrencilere dağıtılmalı. Bu amaçla bilgisayar, skenır ve breyl printırdan oluşan araçların yer aldığı özel bir çalışma odası düzenlenmelidir..

 

2-      Genel okullarda ve özel dershanelerde öğretmen, yazı tahtasını kullanırken, sınıfında görme engelli öğrenci varsa, tahtaya yazdığı yazıları sürekli yüksek sesle, yavaş ve anlaşılır şekilde tekrar etmeli, yeni kelimeleri öğrencinin yazabilmesi için harf harf söylemelidir.

3-      Görsel materyallerin eksikliğini telafi etmek üzere sözlü anlatıma ve dokunnmaya dayalı yöntemlere ağırlık vermeli, yeni kelime ve cümleleri öğretirken bazı şeylerin kendisini veya maketini sınıfa getirerek öğrencinin dokunarak görmesini sağlamalıdır.

4-     Kelimeleri öğretirken taklit yapma veya dramatize etme gibi yöntemlere baş vurmalıdır. Örneğin (uyumak) kelimesini öğretirken uyuma takliti yapmak. (Gülmek) kelimesini öğretirken gülme takliti yapmak gibi.

5-     Görme engelli öğrenci sınıfta öğretmeni kolay duyabileceği en uygun yere oturtulmalı ve öğretmen sınıfın genişliğine, kalabalıklığına göre uygun bir ses tonuyla konuşmalıdır. Zaman zaman görme engelli öğrenciye yazıp yazamadığını, anlayıp anlayamadığını sormalıdır.

6-     Öğretmen görme engelli öğrencinin sınav ve ödev kağıtlarını okuyup değerlendirebilecek düzeyde breyl yazıyı öğrenmelidir.

7-     Bütün çabalara rağmen sınav sorularının breyl yazıyla basılıp verilmesi mümkün olamamışsa sorular görme engelli öğrenciye sessiz bir ortamda telaffuzu düzgün bir kişi tarafından okunmalı, öğrencinin verdiği cevaplar cevap kâğıdına işaretlenmelidir.

8-       Öğrencinin ders sırasında yazamadığı ve anlayamadığı konuları ders dışında tamamlayabilmesi için öğretmen veya sınıf arkadaşları tarafından ona yardımcı olunmalıdır.

 

9-      Okul ve dersanelerde ders dışı saatlerde öğrencinin eksiklerini tamamlaması için breyl ve sesli materyallerin yer aldığı özel bir çalışma mekânı oluşturulmalıdır.

 

10- Görme engelli öğrencilere yabancı dil eğitimi verecek olan öğretmenler özel yöntem ve teknikler, materyaller ve breyl yazı konusunda özel bir eğitimden geçirilmelidir.

 

11- Öğretmen derslerde dinleme-anlama, okuma-yazma, çeviri yapma gibi çalışmalara ağırlık vermeli, görme engelli öğrencinin aktif katılımını sağlayacak yöntemler geliştirmelidir.

12- Pratik konuşma becerisi kazandırmak amacıyla zaman, zaman yabancılarla iletişim kurularak bazı derslerde onlarla karşılıklı konuşma egzersizleri yaptırılmalıdır.

13- Öğrencilere bilgisayar üzerinden yabancı dilde bir sözlüğü nasıl kullanabileceği uygulamalı olarak öğretilmelidir.

 

 

 

 

Yazan: Halil Köseler

Yorumlar 

 
#10 GÖRME ENGELLİLERE YABANCI DİL NASIL ÖĞRETİLİRArlene 10-10-2017 23:04
Great blog you've gott here.. It's difficult to find quality writing like yours nowadays.

I serioously apprerciate people like you! Take care!!


my website ... rechnung schreiben, www.nea-mera.com: http://www.nea-mera.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=29465,
Alıntı
 
 
#9 GÖRME ENGELLİLERE YABANCI DİL NASIL ÖĞRETİLİRAracelis 03-10-2017 03:46
It has not till hell freezes over been easier to prefer between the
rewriting services, as all bloke opinions and testimonials are gathered
in one part of the country on you to pick the best.
Bolt peevish je sais quoi and as a result bad familiarity beside consulting any paraphrase website reviews.
Utterly written testimonials will example you through the process of selecting
the song and only rendering checking that last
will and testament fit your needs.

Here is my blog post http://booktranslationservices.com: http://booktranslationservices.com
Alıntı
 
 
#8 GÖRME ENGELLİLERE YABANCI DİL NASIL ÖĞRETİLİRJohn 02-10-2017 17:12
Businesses are erasing the boundaries between nations and as a
upshot, communication with the requisite portion in expanding your
reach as entrepreneur. Communication, in this fact, is the ability to spell
out between any intercourse doublet there is and the rewrite
services explode has made it even easier. You legitimate be suffering with to coerce sure-fire the flock you
trusteeship your rendition offers legitimate
serving, which can be verified beside checking the reviews of the
definite one.

Visit my blog; get me googled: http://getmegoogled.com
Alıntı
 
 
#7 GÖRME ENGELLİLERE YABANCI DİL NASIL ÖĞRETİLİROliver 30-09-2017 05:55
So how do you be descriptive in first person? Especially since the MC is a loner because something tragic happened in their
past.

Here is my blog post - ENG 352
Technical Writing: http://writesuperessay.us/video/eng-352-technical-writing-35-instructions-and-process-descriptions-vid-W2XnqF1XyKM
Alıntı
 
 
#6 GÖRME ENGELLİLERE YABANCI DİL NASIL ÖĞRETİLİRAgnes 24-09-2017 19:40
Businesses are erasing the boundaries between nations
and as a fruit, communication act the indispensable portion in expanding your reach as entrepreneur.

Communication, in this fact, is the ability to convert between any
lingua franca doublet there is and the rewrite services increase has made it even easier.
You just be suffering with to change steady the flock you empower your rendition offers adequate
help, which can be verified beside checking the reviews of the fastidious one.


Check out my web page :: getmegoogled.com: http://getmegoogled.com
Alıntı
 
 
#5 GÖRME ENGELLİLERE YABANCI DİL NASIL ÖĞRETİLİRBrenna 23-09-2017 10:09
It has conditions been easier to opt between the
rewriting services, as all character opinions and testimonials are gathered in identical see fitted
you to pick the best. Take off bad je sais quoi and as a conclude miserable face alongside consulting any rewording website reviews.
Entirely written testimonials wish manual you by the process of selecting the
entire and purely transfiguration checking that last will and testament angry your needs.Look into my blog post: The Word Point Translation Services: http://thewordpoint.weebly.com
Alıntı
 
 
#4 GÖRME ENGELLİLERE YABANCI DİL NASIL ÖĞRETİLİRLaurene 16-09-2017 23:44
naturally like your web-site but you have to
take a look at the spelling on quite a few of your posts.

A number of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to
inform the truth nevertheless I'll certainly come back again.

Here is my homepage :: visit (Carin: http://landenbnamx.bloguetechno.com/Rechnung-schreiben-durch-Prime-Rechnungssoftware-6205644)
Alıntı
 
 
#3 GÖRME ENGELLİLERE YABANCI DİL NASIL ÖĞRETİLİRCara 08-09-2017 09:20
It has conditions been easier to judge between the transportation services, as all
bloke opinions and testimonials are gathered in identical place
for you to pick the best. Escape injurious quality and as a result inadequate face by means of consulting any
transmission website reviews. Unreservedly written testimonials choice influence you during the approach of selecting the one
and only change usefulness that will in good shape your needs.Also visit my webpage ... book translation services: http://booktranslationservices.com
Alıntı
 
 
#2 teşekkürler ferideHalil KÖSELER 15-02-2014 04:02
Feride yorumunu okudum çok sevindim. Bana yazmak istersen mail adresim:

Alıntılandı Feride Güven:
SevgiliHalil hocam, Ben Feride Terzi Güven. Bölümümüzde görme engellilere yönelik İngilizce programı düzenlemek istiyoruz. Senin bu yazını gördüm. Çok sevindim.Gerekirse sana ulaşıp danışabileceğim bir tel no veya mail adresi yazabilirmisin. .
Müzik nasıl gidiyor.Haberleşmek üzere. Çok sevgiler ve saygılar
Feride
Alıntı
 
 
#1 Görme Engellilere İngilizce ÖğretimiFeride Güven 14-02-2014 12:25
Sevgili Halil hocam, Ben Feride Terzi Güven. Bölümümüzde görme engellilere yönelik İngilizce programı düzenlemek istiyoruz. Senin bu yazını gördüm. Çok sevindim.Gerekirse sana ulaşıp danışabileceğim bir tel no veya mail adresi yazabilirmisin. .
Müzik nasıl gidiyor.Haberleşmek üzere. Çok sevgiler ve saygılar
Feride
Alıntı
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile