GÖRME ENGELLİLER İÇİN YARARLI ARAÇ VE CİHAZLAR NELERDİR?

 

     Bütün insanlar, kendi yaşamlarını kolaylaştırmak, çevresindeki olanaklardan daha fazla yararlanabilmek, emeğini ve bilgisini daha verimli kullanabilmek için çeşitli araçlar geliştirmişlerdir. İlkçağlardan beri her yeni ihtiyaç, yeni araçların geliştirilmesini ve kullanılmasını gerektirmiştir. Her insan kendi durumuna ve yaptığı işe göre değişik araçlar kullanır. Marangozun kullandığı araçlar farklı, elektrikçinin kullandığı araçlar farklıdır. Görme engelli bir kişi eğitimini sürdürürken, ev işlerini yaparken, bir yerden bir yere giderken, mesleğini yürütürken çeşitli özel araç ve cihazlar kullanır. Bu araçların en önemli işlevi görme kaybının neden olduğu zorlukları ve yetersizlikleri telafi etmektir. Bu tür özel araçları kullanan görme engelli, birçok konuda başkalarına bağımlı olmak zorunda kalmaz. eğitsel, kültürel, sosyal ve ekonomik olanaklardan daha fazla yararlanır. Bir aracın insana sağladığı avantajlar ancak onu kullanmaya başladıktan sonra anlaşılabilir. Örneğin, baston kullanmayan bir görme engelli, bastonun kendisine sağlayacağı avantajları da anlayamaz.

Bazı yabancı ülkelerle kıyaslandığında ülkemizdeki görme engelliler teknolojinin sağladığı yeniliklerden maalesef yeteri kadar yararlanamamaktadır.  Dernek, vakıf, federasyon, konfederasyon gibi örgütler de bu tür teknolojik yeniliklerden ülkemizdeki görme engellilerin yararlanmasını sağlayacak somut hizmetlere ağırlık vermemektedirler.

Örneğin, Amerikan Körler Federasyonu’yla Kurzweil isimli bir bilgisayar mühendisinin ortak çalışması sonucu dünyanın en mükemmel sesli yazı okuma cihazı geliştirilmiştir. Bu sayede ingilizce bilen her görme engelli kâğıt üzerinde Yazılı bir metni mükemmel bir ses kalitesiyle dinleyebilmektedir. Şu anda bu cihazın cepte taşınabilen şekli geliştirilmiştir. Yine Amerikan Körler Federasyonunun girişimiyle oluşturulan haber hattı adı verilen teknolojik bir sistem sayesinde görme engelliler kendi telefonlarından belirli tuşlara basarak istediği gazetenin istediği yazısını sesli olarak dinleyebilmektedirler. Bu uygulama yaklaşık 20 yıldan beri devam etmektedir.

Görme engelliler için geliştirilmiş özel araç ve cihazlar nelerdir?

Not: araçlarla ilgili fiyatlar güncellenmemiştir. Yaklaşık bir fikir vermesi için konulmuştur.

            Engel tanıma cihazı: birbuçuk metre uzaklıktan bir engel olduğunu titreşimli sinyal vererek hissettirir. Örneğin, sizinle konuşan bir kişinin bazan sessizce yanınızdan ayrılmış olduğunda bunu farketmeden konuşmaya devam etmişsinizdir. İşte bu cihazı o insanın bulunduğu yere doğru çevirdiğinizde eğer titreşimli sinyal veriyorsa yanınızdan ayrdılmamış demektir. Bu cihaz başka engelleri de anlamanıza yarar. Cepte taşınabilir.

 Fiyatı: 159 Dolar.

 

Konuşan etiket: Çeşitli eşyaların üzerine yapıştırılabilen etiketlerdir. 60 saniyelik kayıt hafızası bulunuyor. Bir ilacın üzerine onun hangi ilaç olduğunu ve kullanılış şeklini kaydedebilirsiniz. Düğmesine bastığınızda kadettiğgniz bilgileri sesli olarak duyabilirsiniz.

 

Konuşan not: Yeni yıl veya bayram kartlarının gönderildiği zarfın içine konulabilen çok hafif bir cihazdır, hafızasına mesajlarınızı kaydedebilirsiniz. 10 saniyelik kayıt hafızası vardır.

 

Konuşan kart: Yakınlarınıza gönderebileceğiniz bu kartlara 10 saniyelik mesajları kaydedebilirsiniz. Kart açıldığında konuşmaya başlar. Size cevap verilirken aynı karta yeniden kayıt yapılabilir.

 

Konuşan fotoğraf: Konuşan kartlara benzemektedir. Bir fotoğrafın sığacağı şekilde yapılmış bu kartlara istediğiniz mesajı 10 saniyelik sürede kaydedip yakınlarınıza gönderebilirsiniz. İki sayfa şeklindeki kartın birinci sayfasına da mesajlarınızı yazılı olarak kaydedebilirsiniz.

 

Konuşan kutu: İçindeki malzemelerin neler olduğunu öğrenebilmek için şişelerin, kutuların veya benzeri malzemelerin üzerine yapıştırılabilen kapak şeklinde bir cihazdır. 10 saniyelik kayıt hafızası vardır. Düğmasine bastığınızda konuşmaya başlar.

 

            Otobüsleri ve binaları tanıma cihazı: Bu önemli cihaz alıcı ve verici olarak iki kısımdan oluşuyor. Apex adlı şirket tarafından geliştirilmiş olan bu cihazın verici bölümü belediye ve halk otobüslerine takılıyor ve durakta bekleyen bir görme engelli kendisinde bulunan alıcının düğmesine basmak suretiyle durağa gelen otobüsün hangi otobüs olduğunu cihazdaki konuşma yoluyla öğrenebiliyor. Bu cihaz görme engellilerin sık gidip geldiği bankalara, apartmanlara ve kamu binalarına da konabiliyor. O takdirde binaya yaklaşınca elindeki alıcının düğmesine basarak hangi bina olduğunu sesli olarak duyabiliyor. Cihaz infrared sinyal sistemiyle çalışıyor. Bu cihazdan şu anda Çek Cumhuriyetinde 2000 civarında görme engelli yararlanmaktadır. Ayrıca, ABD’nin otuz eyaletinde, Japonya, İtalya, Finlandiya ve İskoçya’da da kullanılmaktadır. Cepte veya çantada taşınabilen cihazın vericisinin fiyatı 500 dolar alıcısının 256 dolar civarındadır.

 

     Kabartma ve Konuşan Saatler: Çeşitli özelliklerde masa saatleri, kol saatleri ve cep saatleri vardır. Kabartma saatleri görme engelliler parmaklarıyla anlarlar. Bu saatlerin kapağı açılır ve görme engelli sayıları gösteren noktalara dokunarak  parmağıyla saatin kaç olduğunu öğrenir. Türkçe dahil, çeşitli dillerde konuşan saatler bulunmaktadır. Fiyatları, 10 Dolar’dan 100 Dolar’a kadar değişmektedir. Konuşan saatler de yaklaşık aynı fiyatlarda satılmaktadır.

 

     Titreşimli Saatler: İşitme özürlüler ve ağır işitenler tarafından kullanılır. Yastığın altına konularak titreşim yoluyla uyandırmak için kullanılır.

 

     Beyaz Bastonlar: Aliminyum, plastik ve fiber carbondan yapılmış bastonlar vardır. Fiber karbon bastonlar hem çok hafif, hem de çok sağlamdır. Bunun fiyatı 40 dolar civarındadır. Amerikan Körler Federasyonu tarafından yaptırılıp satılmaktadır. 

 

Lazer baston: Yürürken önündeki engelleri lazer sistemiyle tanıyıp titreşimli olarak belirten bir bastondur. Fiyatı 300 Dolar civarındadır.

 

     Konuşan Sözlük: Franklin Language Master adlı ingilizceden ingilizceye konuşan sözlük yüksek bir kelime hazinesine sahiptir ve. çok kullanışlıdır. Bu sözlük İngiltere veya AD’den getirtilebilir. Ülkemizde satılan konuşan sözlükler kelimenin yabancı olan bölümü sesli olarak verilmekte, Türkçe karşılığı ise sadece ekranda yazılı olarak görünmektedir. Bu nedenle görme engelliler için kullanışlı değildir.

 

     Konuşan Renk tanıma Cihazı: Bu cihaz herhangi bir şeye yaklaştırıldığında o nesnenin rengini sesli olarak söylüyor. Bir gömleğin, bir ceketin rengi bu cihaz yardımıyla kolaylıkla öğrenilebilir. Her türlü renk araç tarafından tanınabiliyor. Renkler ingilizce söyleniyor. Dokuz volt pille çalışıyor. Fiyatı 150 Dolar.

 

     Konuşan tansiyon ölçme aleti: Bu cihaz yoluyla büyük tansiyon küçük tansiyon ve nabız sayısı sesli olarak öğrenilebilmektedir. İngilizce olarak konuşan bu cihazı sadece rakamları öğrenmek şartıyla herkes kullanabilir. Fiyatı yaklaşık 200 dolar.

 

     Konuşan Kan Şekeri Ölçme Aleti: Bu cihaz da kan şekerini sesli olarak bildirmektedir.

    

     Yağmur Alarmı: Dışarıda yağmur yağdığı zaman sesli bir alarm verir.

 

     Konuşan derece ve Termometre: Bu cihazlarla, vücut sıcaklığını ve oda sıcaklığını sesli olarak öğrenilebilmektedir. Fiyatı: 100 dolar civarındadır.

 

     Konuşan Hesap Makinaları: Çeşitli kapasitelerde her türlü hesapları sesli olarak bildiren cihazdır. Casio, Sharp, bu alanda ünlü markalardır.

 

     Bilgisayarlar: Görme engelliler, bilgisayardan iki tür yöntemle yararlanabilirler. Birincisi, sadece görme engelliler için üretilmiş özel bilgisayarları kullanmak, ikincisi, normal bilgisayarlara sesli ekran okuyucu programlar yüklemek veya Breyl Line denilen ekrandaki yazıları kabartma olarak gösteren bir cihaz ilave etmek suretiyle kullanmak.

 

     Braille And Speak: Elde taşınabilir konuşan bir bilgisayardır. Breyl daktilo sistemiyle çalışır. Üzerinde breyl daktilo gibi yedi tuş bulunmaktadır. Öğrenciler için not tutmak ve çeşitli bilgileri kaydetmek gibi konularda çok yararlı bir cihazdır. Eğer Breyl Printır varsa kayıtlı bütün bilgiler kağıt üzerine kabartma olarakta dönüştürülebiliyor. Fiyatı: 1000 Dolar civarındadır. Çantada taşınabilir. Yarım kilo ağırlıktadır.

 

    Braille Lite: Bu cihaz, Braille And Speak adlı cihaza benzemektedir. Tek farkı yazılan yazılar hem kabartma hem de sesli olarak hissedilebilir. Kullanan kişi hangisini tercih ederse onu kullanır. Ağırlığı yarım kilodur. Fiyatı 3500 Dolar’dır.  Yazılan yazılar bir satır halinde kabartma olarak okunabilmektedir. Yazılan bütün bilgiler bu cihaz breyl printıra bağlanarak kabartma yazı olarak kağıtlara aktarılabilir.

 

     David: Alman yapımı bir bilgisayardır. Görme engelliler için üretilmiştir ve geniş kapasitede işlem yapma özelliği ve hafızası bulunmaktadır. Taşınabilir özelliktedir. Ekrandaki yazılar hem sesli hem de kabartma olarak okunabilir.

 

     Braille Line: Kabartma satır anlamına gelir. Bilgisayar kullanan görme engelliler için yararlı bir cihazdır. Her bilgisayara bağlanabilir. Bilgisayara bağlandığı takdirde yazılan yazılar kabartma olarak bu cihaz üzerinden okunabilir. 20, 40, 80 harflik boyutlarda modelleri vardır.

 

     Konuşan Bilgisayar Programları:

 

     Jaws for Windows: Görme engellilerin bilgisayar üzerinde internet işlemleri dahil her türlü işlemleri yapabilmelerine uygun çok mükemmel bir programdır. Program, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce dillerinde kullanılacak biçimde yapılmıştır. Buna aynı kalitede Türkçe de ilave edilse ülkemizdeki görme engelliler için çok yararlı olacaktır. Ses kartı olmak koşuluyla her bilgisayarda kullanılabilen bir programdır. İlave bir sintisayzır cihazına ihtiyaç yoktur. Fiyatı: 1000 Dolar civarındadır. Yabancı dildeki yazılar mükemmel şekilde anlaşılmaktadır. Türkçe yazılar ise ingilizce programıyla okunduğu için anlaşılması zor olmaktadır. Özellikle başkalarının yazdığı yazıları anlamakta güçlük çekiliyor. Ancak, bu programı kullanan görme engelliler kendi yazdıkları Türkçe yazıları bir süre sonra anlayabilmektedirler. Çünkü, uzun süre kullanıldığında kulak alışmaktadır. Jaws For Windows programı sayesinde bilgisayarda internetteki işlemler dahil, bütün işlemleri görme engelli bir kişi rahatlıkla yapabilmektedir.

 

     Hal: Bu programın Türkçe versiyonu da vardır. Ancak Türkçe için sintisayzır denen bir cihaza ihtiyaç vardır. Bu cihaz yazıları sese dönüştürmeye yarıyor. Fiyatı: 1500 Dolar civarındadır.

 

     Konuşan Defter: Türkçe sesli bir bilgisayar programıdır. Fiyatı: 200 Dolar civarındadır. Bilgisayarda okuma-yazmayla ilgili işlemleri yapabilir. Bir ekran okuyucu programı olmadığı için bilgisayarda her türlü işlemin yapılması henüz mümkün değildir. İleride daha da geliştirilmesi için adımlar atılmaya başlanmıştır.

 

            Net okur: GVZ Ses teknolojileri tarafından geliştirilen bir Türkçe okuma programıdır. Programın konuşma kalitesinde sürekli yenilikler yapılmaktadır. Şu anda diğerleriyle kıyaslandığında ses kalitesi en iyi olan programdır. Bu program Jaws programı gibi bir ekran okuyucu program olmadığından sadece yazıları okumak için kulanılabiliyor. Bu nedenle başka bir ekran okuyucu programla birlikte kullanılması gerekiyor. Örneğin Jaws For Windos programıyla uyumlu şekilde çalışabilmektedir. Net Okur programının Jaws programı gibi bir ekran okuyucu program düzeyine getirilmesi önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır.

 

     Breyl Daktilolar:

 

     Perkins Brailler: Dünyada en çok kullanılan ve en kaliteli daktilodur. ABD yapımıdır. Fiyatı: 800 Dolar civarındadır.

 

     Erika, Model 502: Alman yapımı bir daktilodur ve fiyatı diğer daktilodan daha ucuzdur.

 

Hafızalı elektronik daktilo: Bu daktilolar 30-40 sayfayı hafızasında tutarak istenen sayıda breyl kopye alınabilir. En tanınmış model: Elotype modelidir. Fiyatı: 2000 Euro civarındadır.

 

     Breyl Tabletler: Bir satırdan otuz satıra kadar çeşitli boylarda plastik ve metal yazı araçlarıdır. Cepte, çantada taşınan, masa üstünde kullanılan değişik modelleri vardır.

     27 satırlık plastik tabletler Ankara’da Ders Aletleri Yapım Merkezinde üretilmektedir. Öğrencilerin derslerde not tutması için oldukça kullanışlı bir yazı aracıdır.

 

     Breyl Kağıtlar: Görme engellilerin yazı yazmak için kullandığı kağıtlar, noktaların çabuk silinmemesi için normalden daha kalındır. Bu tür kağıtlar, yurt içindeki kağıt fabrikalarında da üretilmektedir. Görme engellilerin kullandığı kağıtlar 140 gramlıktan 180 gramlığa kadar değişebilir. Gram arttıkça kağıt da kalınlaşır. Noktalarını çabuk silinmemesinde kâğıttaki plastik madde oranı da önemlidir.

 

     4 Kanallı Kaset Çalar Teypler: Görme engellilerin kitap okumaları veya dinlemeleri için oldukça kullanışlı bir özelliğe sahiptir. Dört kanallı teyplerde, 90’lık bir kasete 6 saat kayıt yapılabilir. Bu nedenle özellikle üniversite öğrencileri için çok yararlı bir cihazdır. Çantada taşınabilen veya masada kullanılan modelleri vardır. Bu teyplerin bazı modellerinde okuyan

kişinin sesinde değişiklik yapmadan okuma hızını yükseltmek mümkün olmaktadır.    

 

Breyl Haritalar ve Küreler: Coğrafi bilgiler için her ülkeye veya kıtaya ait kabartma haritalar ve dünyayı gösteren kabartma küreler bulunmaktadır.

 

     Vücut Organları Atlası: Bütün vücut organlarını kabartma olarak gösteren ve plastik kağıtlar üzerinde şekillendirilmiş bir atlastır. Fen bilgisi derslerinde öğrencilerin vücut organlarının yapısı hakkında bilgi edinebilmesi için çok yararlıdır. Örneğin kalp, böbrek gibi çeşitli organlar kabartma olarak şekillendirilmiştir.

 

     Oyun Araçları: Satranç, domino, bilardo, dama, oyun kağıtları gibi oyun araçları vardır.

 

     Matematik ve Geometri Araçları: Pergel ve rulet adı verilen araçlar kağıt üzerine kabartma şekil çizmek için kullanılır.

 

     Cetvel, iletki, gönye, açıları ve uzunlukları ölçmek için kullanılır ve üzerlerinde kabartma sayılar vardır.

 

     Geometrik şekilleri çizmek için kağıdın altına konan yumuşak lastikten yapılmış bir araç kullanılır. 

 

     Abaküs, matematikte problem çözmek için kullanılan bir araçtır. Üzerinde boncuklar hareket ettirilerek matematik işlemleri yapılır.

 

     Matematik için, kasa ve taş adı verilen araçlar da kullanılır. Bunlar plastik veya metalden yapılmıştır.

 

     Sesli Işık Tanıma Aleti: Hiç ışık göremeyen görme engelli kişiler için yararlı bir cihazdır. Bir odada ışığın yanık mı, yoksa sönük mü olduğunu sesli bir uyarıyla birdirir. Görme engelliler bazan yalnız kaldıklarında odada ışığın yanıp yanmadığını anlayamazlar. Bu cihaz yoluyla sorunun çözümü mümkün olmaktadır. Ayrıca bu cihaz kağıt üzerine yaklaştırıldığında o bölümde yazı olup olmadığını da özel bir ses çıkararak bildirmektedir.

 

     Spor Aletleri: Gerek elektronik gerekse mekanik olarak çeşitli sesli spor aletleri bulunmaktadır. Bunların başında, futbol ve golbol topları, futbol kalelerini işaret eden sesli cihazlar gelmektedir. Görme engellilerin masa topu oynaması için de geliştirilmiş bir sistem vardır. Masanın her iki başında belli genişlikte birer çukurluk bulunur. Kullanılan topun içerisine yuvarlanırken ses çıkarıcı maddeler konulmuştur. Karşılıklı raketlerle topa vurulduğu zaman top yuvarlanırken ses çıkardığı için görme engelli oyuncular topu kolaylıkla takip edebilirler. Karşı tarafa sayı vermemek için, topun masadaki çukurluğu düşürülmemesi gerekir. Bu nedenle, masa tenisi oynamak görme engelliler içinde zevkli bir oyun haline gelmektedir.  

 

     Televizyon Dinleme Cihazı: Bütün kanalları dinlemek için yapılmış özel bir radyodur. ABD’den getirtilebilir.

 

     Kaset Kopyalama Cihazı: Görme engellilerle ilgili sesli kütüphaneler için çok yararlıdır. En kullanışlı model; OTARI DP8-C3. olan cihaz, her defasında bir kasetin üç kopyasını üç dört dakikada yapabilir.

 

    Konuşan para Tanıma Cihazı: Dokuz volt pille çalışan bu cihaz ekranına konulan paranın miktarını ingilizce olarak söylemektedir. Fiyatı 300 Dolar civarındadır. Cihazın kolay tanıyabilmesi için paraların fazla yıpranmamış olması gerekir.

 

     Yazı Okuma Cihazları: Görme engelliler için kitap, gazete, dergi gibi materyalleri sesli olarak okuyabilir. En yaygın kullanılan modelleri, Reading Edge, Kurzweil gibi cihazlardır. Fiyatları 3000 Dolardan başlamaktadır.

    

Kabartma ve Sesli  Pusula: Yönleri sesli ve kabartma olarak belirtir. Fiyatı: 80 Dolar.

 

Konuşan Metre: Ölçülen bir şeyin uzunluğunu sesli olarak söyler. Dokuz volt pille çalışır. Fiyatı: 100 Dolar civarındadır.

 

     Mutfak Araçları: Konuşan mikro dalga fırın.

 

     Konuşan taymır; yemek pişirme sürelerini ölçmek için kullanılır.

 

     Sebze, meyva ve ekmek dilimleme araçları.

 

     Sebze meyva soyma araçları.

 

     Sıvı Seviyesi Ölçme Aleti: Bir kaba sıvı doldururken istenen seviyeye kadar doldurulmasında kullanılır. Sıvı istenen seviyeye gelince sesli bir işaret verir.

 

     Konuşan Tartı: Mutfak malzemelerini tartmak için kullanılır. Gram ve kilolar sesli olarak söyler.

 

     Az Görenler İçin Araçlar: Elde, cepte, çantada taşınabilen çeşitli boylarda büyüteçler. Kitap okumak için, televizyon seyretmek için farklı modellerde büyüteçler vardır.

 

     Kapalı Devre Televizyon: Özel bir kamerası vardır ve kağıt üzerinde hareket ettirilerek okumaya yarar. Yazıları 60 kata kadar büyütebilir. Yazılar ekranda büyütülmüş olarak görülür.

 

     Lambalar ve Gözlükler: Uygun bir ışıklandırılmış ortam sağlamak için farklı özellikte lambalar ve yazıları büyüten uzak ve yakın mesafelerden görmeye yarayan özel gözlükler ve lensler vardır.   

 

     Breyl Matbaa Cihazları:

 

     Termoform: Isıtma ve emme yoluyla kağıt üzerindeki kabartma şekilleri ve yazıları plastik kağıtlara kopye edebilir. Küçük sayılardaki materyaller için okullarda ve derneklerde kullanılmaya elverişlidir. 

 

     Braille Printer: Görme engelliler için kabartma yazıyla kitap, dergi, gazete çıkarmak için kullanılır. En yaygın modelleri;

 

     THIEL İnterpoint Bax10: Saatte 800 sayfa yazar.

 

     Index Braille 4x4 PRO: Saatte 400 sayfa yazar. Özellikle breyl dergi ve kitap basımı için kullanışlıdır. Sağlı sollu çift taraflı sayfalardan oluşan büyük kâğıtlara yazabildiği için yazma işleminden sonra ciltleme sorunu olmamaktadır. Çünkü, dergi veya kitap haline bittince ortasından zımbalanmaktadır. Fiyatı 7000 dolar civarındadır. Bu matbaa cihazı ilk çıktığında 12.000 Dolardı.

 

     Impacto 600: Saatte 600 sayfa yazar. Fiyatı 25.000 dolar civarındadır.

 

     PUMA VI: Alman yapımı bir matbaa cihazıdır. Çinko veya plastik levhalara yazar. Saniyede 18 karekter hızla yazma kapasitesine sahiptir. Bu matbaa cihazı hem bilgisayara bağlanarak kullanılır hem de elle daktilo gibi yazarak kullanılabilir. Bu özelliğinden dolayı müzik eserlerinin breyl notalarını yazmakta çok büyük avantaj sağlar. Ayrıca, elle yazılabildiği için istenen kısaltmaların kullanılması da mümkün olabilir. Fiyatı: 100.000 Euro’ya yakındır. Yazılar çinko veya plastik levhalara yazıldıktan sonra baskı cihazıyla kağıtlara kopye edilir.

     ROTA Braille: Alman yapımı bir baskı makinasıdır ve Puma VI adlı matbaa mikanasının yazdığı çinko veya plastik kalıpları kâğıtlara kopye etmek için kullanılır. Fiyatı 100.000 EURO’ya yakındır. Kabartma yazıları çinko veya plastik levhalardan kağıtlara kopye eder. Saatte 25.000 sayfa braille yazıyı kopye etme özelliğine sahiptir. Bu nedenle Ülke çapında kitap, dergi basan matbaalar için çok yararlı bir cihazdır.

     Ped-30: Çinko tabakalara klişe olarak saniyede 40 karekter hızla yazar. Fiyatı 92.000 Dolar olan bu cihaz körlerle ilgili büyük sayılarda kitap ve dergi basan matbaalar için çok kullanışlı bir cihazdır.

 

 

 

 

 

 Hazırlayan: Halil Köseler

Yorumlar 

 
#8 GÖRME ENGELLİLER İÇİN YARARLI ARAÇ VE CİHAZLAR NELERDİR?Ted 16-01-2018 00:39
play casinos
play casinos: http://slotsmegacasino.com/
online casinos 2016
new usa online
casinos 2017: http://slotsmegacasino.com/
Alıntı
 
 
#7 GÖRME ENGELLİLER İÇİN YARARLI ARAÇ VE CİHAZLAR NELERDİR?Domingo 02-01-2018 21:32
payday loans online bad credit
payday loans: http://loansmart24.com/
loans online
payday loans no credit check: http://loansmart24.com/
Alıntı
 
 
#6 GÖRME ENGELLİLER İÇİN YARARLI ARAÇ VE CİHAZLAR NELERDİR?Georgina 02-01-2018 15:16
casino slots free
free slot games: https://casinomegaslotos.com/
slots casino
free casino games slot: https://casinomegaslotos.com/
free slots games
Alıntı
 
 
#5 GÖRME ENGELLİLER İÇİN YARARLI ARAÇ VE CİHAZLAR NELERDİR?Jayme 26-10-2017 11:01
I think your blog needs some fresh articles.
Writing manually takes a lot of time, but there is
tool for this boring task, search for; Ssundee advices unlimited content for any blog

Feel free to visit my webpage Marvin04: https://Chad04.blogspot.com
Alıntı
 
 
#4 GÖRME ENGELLİLER İÇİN YARARLI ARAÇ VE CİHAZLAR NELERDİR?Lorenza 26-10-2017 11:00
I think your page needs some fresh content. Writing manually takes
a lot of time, but there is tool for this time consuming task, search
for; Ssundee advices unlimited content for any blog

Also visit my webpage - Lacy04: https://Antwan03.jimdo.com
Alıntı
 
 
#3 GÖRME ENGELLİLER İÇİN YARARLI ARAÇ VE CİHAZLAR NELERDİR?Maybelle 20-09-2017 18:41
SUntil, these varieties of products are infamous for his or her destructive implications upon the bodily health.
This kind of tablets cannot be procured with out having the prescription of a
well-known well being care supplier. Wheat: Wheat cooked with milk, insane, and
can improve sexual electricity by means of a weighty margin.
In course of consider therapy of by your self physique is lastly your priority and
that by your self ought to actually usually contemplate.
Advisable dosage of the prescription medication for well being and health guys is a hundred mg pill which should be taken merely the second inside only a working day.
It's consequently too much excessive-priced that each one of
us won’t be in a position to hunt the providers of it for its superior cost.
Celery are on high of that simply one in all the best strategies of blood potassium,
an vital nutrient for preserving natural hypertension and heart get the job accomplished.
A curve comparable to this will effectively not problem a companion. That’s why the penis development market is booming advertising and marketing absolutely
anything - versus patches, capsules, traction strategies, product, weights, , and even surgical remedy.
Pull it in route of the straight till lastly your self can look a pressure upon the remaining side of your penis.
But us residents in opposition to the skilled
medical present market say that therapy methodology is excess main than stress of
normal public soreness. Total, or partial eradicating of the penis
might probably be warranted primarily based upon the severity of probably the most cancers.
Feeding on instantly, figuring out, seeing cholesterol concentrations, not smoking cigarettes, and consuming inside moderation can all hold the
stream pumping highly effective. Loads of of them
embody been working with the tactic for Extraordinarily some season with out having
any recognizable achievement. Approach too considerably stress can set off bruising, chafing,
redness, sore penis pores and pores and skin, and even tissue
damage inside some circumstances. The initially design and magnificence of
meals stuff, create after all that by yourself purchase the veggies.

Inside in between flares, gentlemen can get the job completed in course of enhance the general
state of affairs of the penis pores and pores and skin by means
of utilizing a dampness-affluent penis conditioning product (best train specialists advocate Male 1 Man Oil) fortified with vitamins and minerals,
amino acids and anti-oxidants anticipated for conserving supple, sturdy penis pores
and pores and skin. Neglecting penis well being and health
can enhance the prospect for an infection, damage and discount of do the
job, not in course of level out an hideous look.
The Demise Grip - This particular circumstance will not be medically regarded, but males who encompass the issue perceive While they encompass it.
It a lot too can take a improbable package
deal of season for erogenous pores and pores and skin within the path of cure.
Males with this state of affairs, considered Peyronie’s
sickness, may on high of that experience shortening of the penis.
In essence, it included 2 impartial approaches: only one within the
path of prolong the penis and yet one more within the path of enhance girth of the
penis. Upon the opposite hand, much more current scientific research include found that circumcision does, inside of fact of the matter, Ship numerous conditioning optimistic
facets round the life-style of a gentleman. The situation of
erectile dysfunction is most probably in the direction of come about owing towards some weak spot inside
only a nerve. Excess discover in direction of on a regular basis penis remedy can shift an in depth course
within the course of guarding the penis in opposition to private damage, tiny pores and pores
and skin bacterial infections, and different unpleasant concerns.
There are some methods that I advocate Although producing get pleasure from.
Guys who experience ache in simply their balls however not the penis although biking might take a look at a suspensory; that is in essence a jock with an opening in simply the crotch within the course of which the
penis hangs. Most people consider that that While an individual hits adulthood only one will no extra time encompass towards bundle with zits and blackheads at any time as soon as extra, and even though it's correct that the prevalence of grownup pimples is significantly lower and with considerably much less severity and frequency
than the adolescent amount, a number of These by no means
ever completely escape its pink, bumpy grip.Buy Viagra enable you to save loads of dough on Norton. Do head to
Caught Viagra On-line 2015 to accumulate the latest working Asset Viagra.My web-site: Jarvis Declet: http://www.buyviagraonlinenow.com/category/alternatives/
Alıntı
 
 
#2 görme engelliler için yararlı araç ve cihazlar nelerdirmürüvvet 16-02-2013 09:53
Merhaba Halil Köseler beyefendi.Yaızılarınızı teadüfen gördüm ve okudum.Etkilendim..Ben başta görme engelliler genelde tüm engellilere yönelik çalışmalar yapmaktayım uluslararası.Sizinle tanışmak ve görüşmek isterim....
Lütfen bana maill veya aşağıda belireceğim tel.den ulaşabilirmisin iz??
0 536 456 34 16
Saygılar
Alıntı
 
 
#1 CVP: GÖRME ENGELLİLER İÇİN YARARLI ARAÇ VE CİHAZLAR NELERDİR?adila 05-02-2012 10:39
Çok yararlı bilgiler emeğinize sağlık halil hocam
Alıntı
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile