GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN ÖNEMİ VE İŞLEVİ

Beden eğitiminin görme engellilerin ruh ve beden sağlığı üzerinde çok önemli ve çok olumlu etkileri vardır. Bu nedenle körler okullarında ve genel okullarda beden eğitimi derslerinin yapıldığı alanlar, tesisler görme engelli öğrencilerin durumuna uygun biçimde düzenlenmeli, gerekli özel araç gereçler sağlanmalıdır. Beden eğitimi dersi, öğrencilerin eline bir top verip oyalamak değildir. Öğrencilerin durumuna uygun; planlı, programlı çok yönlü uygulamaları kapsar.

Hareket ve egzersizler yapmayan, sportif etkinliklere katılmayan, sürekli oturan veya pasif durumda olan engelli bir çocuğun hem ruhsal hem de bedensel olarak gören akranlarıyla eşit düzeyde gelişmesi beklenemez.  Bu gibi çocuklar fiziksel yönden akranlarının gerisinde kalırlar ve sosyal yönden istenen gelişmeyi sağlayamazlar. Özgüven duyguları yeterince gelişemez. Üretken, katılımcı bir kişilik kazanamazlar.

Ülkemizde genel okulların büyük bir bölümünde görme engelli öğrencilerin soyutlanarak beden eğitimi derslerine alınmaması yaygın bir uygulamadır. Maalesef bu okullardaki bazı öğretmenler görme engelli öğrencilerin çarpma, düşme, yaralanma, sakatlanma tehlikesiyle karşılaşacakları korkusu ve kaygısıyla bu gibi öğrencileri beden eğitimi derslerine almamakta yada yapabilecekleri egzersiz ve hareketler üzerinde gerekli eğitimi vermemektedirler.. Bu korku abartılmış ve yersiz bir korkudur. Her tehlikenin önlenmesi için tedbirler vardır. Bütün tedbirler alınmışsa tehlikeler de en az düzeye inecektir. Kaldı ki, gören öğrenciler de beden eğitimi derslerinde herhangi bir kazayla karşılaşma ihtimaliyle  her zaman yüz yüzedirler.

Önemli olan, öğretmenin görme engelli öğrenciye hangi hareketleri hangi koşullarda, hangi yöntemlerle öğretmesi gerektiğini bilmesidir. Görme engelli çocukların beden eğitimi derslerinden soyutlanmasında ailelerin bilinçsizliğinin de önemli rolü vardır. Öğrencinin beden eğitimi derslerinden muaf sayılması için doktor raporu almaları bu yanlışlıklardan biridir. Böyle bir raporu veren doktorun bu yanlışlığa ortak olması da başka bir acı gerçektir.

Genel okullarda görme engelli bir öğrencinin beden eğitimi derslerine alınmamasının ne yasal ne de eğitsel bir dayanağı vardır. İleri sürülen hiç bir mazeret böyle bir uygulamayı haklı gösteremez.

Eğitimde başarının sırrı kime neyi nasıl öğretilebileceğinin bilinmesinde ve uygulanmasında yatar. Her öğrencinin Bireysel özellikleri ne kadar iyi bilinir ve buna uygun programlar ne kadar etkin ve doğru uygulanırsa başarının da o ölçüde artacağı unutulmamalıdır.

Beden eğitimi derslerinde gören öğrenci hareketleri görerek izleme ve taklit etme olanağına sahiptir. görme engelli öğrencinin böyle bir olanağı olmadığı için vücudunu, kollarını, bacaklarını nasıl kullanacağını, nasıl hareket ettireceğini öğrenebilmesi için öğretmenin veya başka bir öğrencinin hareketleri ona göstermesi gerekir. Ayrıca görme engelli öğrenci öğretmenin veya gören arkadaşının kollarını bacaklarını, vücudunu nasıl hareket ettirdiğini elleriyle dokunarak anlayabilir.

Beden eğitimi derslerinde yaptırılan hareketler gören öğrencilere hangi bedensel, ruhsal ve sosyal yararlar sağlıyorsa görme engelli öğrencilere de aynısını sağlar. Görme engelli öğrencilerin yapamayacağı bazı göze dayalı hareketler olabilir. Diğer öğrenciler tarafından bu gibi hareketler yapılırken görme engelli öğrencinin boş oturmaması gerekir. Öğretmen, onun durumuna uygun farklı hareket ve egzersizler vermelidir. Beden eğitimi derslerinde çeşitli özel araçlardan da yararlanılabilir. Sesli toplar, özel tenis masaları ve tenis topları, sesli kaleler gibi araçları sayabiliriz.

 Görme engelli öğrencilere, yaşlarına, görme düzeylerine, cinsiyetlerine, uygun olmak üzere koşma, sıçrama, atlama, frlatma, yakalama, itme, çekme, tırmanma, bazı minder hareketleri, jimnastik hareketleri, Müzikli ritim hareketleri, bazı atletizm hareketleri, ip atlama, Takla atma, amuda kalkma, köprü kurma, tek ayak üzerinde yürüme, şınal çekme, barfiks yapma, halata tırmanma, ağırlık kaldırma, iki kişilik bisiklete binme, tramlenden atlama, yüzme, güreş, okçuluk, sallanma, kayma, top oynama gibi hareketleri yapabilirler. Bu hareketlerin çeşitleri ve nasıl öğretileceği, öğretmenin yaratıcılığına bağlı olarak geliştirilebilir. Örneğin koşma hareketine görme engelli öğrenci bir arkadaşının elinden tutarak veya koluna girerek katılabilir. Ayrıca, 50 metre uzunluğunda iki tane ince  boru yüksekliği bel hizasında olacak şekilde birbirine bir metre uzaklıkta karşılıklı paralel olarak uygun bir alana monte edilebilir. Bu boruların bitiş yerleri de dönüşleri kolaylaştırmak için kısa bir boruyla yuvarlak kavisli şekle getirilebilir. Böyle bir mekanizma oluşturulduğunda öğrenci sağ elini borunun üzerinde kaydırarak tek başına boruların çevresini istediği sayıda ve istediği hızda koşabilir. Koşma hareketi için bu son derece yararlı bir yöntemdir. Gaziantep körler okulunda ilkokul öğrencisiyken okul bahçesinde bu şekilde oluşturulmuş bir boru sistemi vardı ve her gün bu boruların çevresinde koşmaktan öğrenciler büyük zevk alırdı.

 

Görme engelli öğrencilerin severek oynadığı oyunlardan biri de sesli toplarla oynanan oyunlardır.  Futbol, golbol bunların başında gelir.

 

Genel okullarda beden eğitimi dersi öğretmeni, sınıfında görme engelli öğrenci varsa, yıllık ders planını hazırlarken onun durumunu da mutlaka dikkate almalıdır. Özellikle öğrencinin ilk başta koşma, atlama, fırlatma gibi motor becerilerini geliştiricek, grup içindeki fiziksel uyumunu güçlendirecek, kinestetic duyusunu geliştirecek çalışmalara ağırlık vermelidir. Gören öğrencilerle ortak etkinliklere katılmasını sağlayacak, sportif beceriler kazandıracak, oriyantasyon ve mobilite eğitimi yoluyla çevresini tanıma, bağımsız ve güvenli hareket etme becerileri kazandıracak, anormal davranışlarıını düzeltecek, vücut kaslarını geliştirecek, Dengeli durma ve dengeli yürüme alışkanlığı sağlayacak hedefler belirlemelidir. Bu hedeflere uygun hareket, egzersiz ve oyunlara yer vermelidir. Bu planda, hangi hareketlerin diğer öğrencilerden ayrı hangilerinin birlikte yapılacağını belirtmelidir. Ancak mümkün olduğu kadar görme engelli öğrencinin diğer öğrencilerle etkinliklere birlikte katılmasını sağlayacak çalışmalara daha fazla ağırlık vermelidir.

     

Görme engelli öğrenciler için önemli eğitimlerden biri de oryantasyon ve mobilite eğitimi, yani bağımsız hareket eğitimidir. Bu eğitim, her çeşit işaretlerden,  farklı ip uçlarından, yönlerden, dönüşlerden, uzaklık ilişkilerinden, seslerden, kokulardan yararlanmak suretiyle çevresini tanıyabilme ve edindiği bilgi ve teknikleri kullanarak bağımsız ve güvenli hareket edebilme becerisini kapsayan bir eğitimdir. Bağımsız hareket becerisi kazanılmasında en önemli araç beyaz bastondur. Beden eğitimi derslerinde görme engelli öğrencilere mutlaka baston kullanma teknikleri öğretilmelidir. Baston kullanma becerisi olan bir görme engelli kişi çarpma, düşme gibi tehlikelerle daha az karşılaşır, kendi başına bir yerden bir yere daha kolay gidebilir. Bu nedenle beden eğitimi dersi öğretmeni baston kullanma eğitiminin nasıl verileceğini öğrenmelidir.

 

 

 

 

 

Yazan: Halil Köseler    01.09.2011

Yorumlar 

 
#12 GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN ÖNEMİ VE İŞLEVİMyrtle 29-01-2018 16:14
I have checked your site and i have found some duplicate content, that's why you don't rank high in google, but there
is a tool that can help you to create 100% unique articles, search for: Boorfe's tips unlimited content

Stop by my blog MarylinSmall: https://Cecil33.wix.com
Alıntı
 
 
#11 GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN ÖNEMİ VE İŞLEVİKathy 26-11-2017 16:52
I have checked your site and i've found some duplicate content, that's why you don't rank high in google, but there is a tool that can help you to create 100% unique
articles, search for: Boorfe's tips unlimited content

Visit my page ... DelphiaSmall: https://Susanne21.jimdo.com
Alıntı
 
 
#10 GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN ÖNEMİ VE İŞLEVİGerald 23-11-2017 03:09
I have checked your blog and i've found some duplicate content, that's
why you don't rank high in google's search results,
but there is a tool that can help you to create 100%
unique articles, search for; Boorfe's tips unlimited content

My homepage: ElijahSmall: https://Jeannine21.jimdo.com
Alıntı
 
 
#9 GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN ÖNEMİ VE İŞLEVİHilton 28-09-2017 09:11
Businesses are erasing the boundaries between nations and as a outcome, communication act the indispensable portion in expanding your
reach as entrepreneur. Communication, in this matter, is
the knack to spell out between any cant brace there is and the rewrite services bourgeon has made it even easier.
You just have to coerce sure the company you empower your decipherment offers fair accommodation, which can be verified beside
checking the reviews of the special one.

my web page The Word Point Translation Service: https://sitebuilder37703.dynadot.com
Alıntı
 
 
#8 GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN ÖNEMİ VE İŞLEVİFred 28-09-2017 02:32
As a bit of a writer myself, your advice is useful. Replace Anti-social with
asocial and you're good to go. Also, vegetarian burgers exist.
Take a trip to India and you'll see.

Also visit my web blog Custom essay writing service: http://writesuperessay.us/video/custom-essay-writing-service-vid-wVHp2mGMX80
Alıntı
 
 
#7 GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN ÖNEMİ VE İŞLEVİKathleen 26-09-2017 13:15
These skills aren't anti-social, they're just socially akward.
Anti-social relates more to making trouble for society.


Check out my website: Custom Essay Writing Service: http://writesuperessay.us/video/custom-essay-writing-service-vid-ZG1W4Vjsz4g
Alıntı
 
 
#6 GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN ÖNEMİ VE İŞLEVİRandall 26-09-2017 09:49
It has conditions been easier to opt between the rewriting services, as
all consumer opinions and testimonials are gathered in ditty see as a
service to you to pick the best. Levant awful supremacy and as a conclude inadequate familiarity
by means of consulting any paraphrase website
reviews. Entirely written testimonials choice example you during the dispose of of selecting the entire and but change usefulness that
settle upon spasmodically your needs.

My weblog :: get me googled: http://getmegoogled.com
Alıntı
 
 
#5 GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN ÖNEMİ VE İŞLEVİHarry 25-09-2017 09:13
Yes, but what happens if the reader doesn't understand the description or me as a writer having trouble to understand the
description

my blog post 5 useful
email expressions: http://writesuperessay.us/video/5-useful-email-expressions-vid-itLLVAJjXNI
Alıntı
 
 
#4 GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN ÖNEMİ VE İŞLEVİBettie 24-09-2017 05:02
Thank you for this videos , they are very
helpfull and very easy to undestand .

my webpage ... How to write descriptively: http://writesuperessay.us/video/how-to-write-descriptively-nalo-hopkinson-vid-RSoRzTtwgP4
Alıntı
 
 
#3 GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN ÖNEMİ VE İŞLEVİCallum 21-09-2017 00:44
Erectile dysfunction is a man's inability to achieve or
maintain a profitable erection, ample for regular satisfying sexual intercourse.

This is also outlined as impotency.


Psychological components akin to stress, fatigue, and anxiety can contribute to impotency.Bodily
issues and different causes similar to medication, remedy,
alcohol, poor weight loss plan and traumatic sexual experiences might additionally inhibit
potency.


Many prescription medicine are believed to cure
erectile dysfunction. Most of them are costly and
may additionally require regimented procedures to cut back their unwanted side effects.

If you do not need these unwanted effects, you may be launched to good or
higher pure treatments that may restore your erection capacity.Some of those strategies are very potent and may attain faster outcomes such because the homeopathic cures.
Others take slightly longer time to work.


Let us begin discussing the homeopathic cures first and the opposite
therapy strategies second. This dialogue might be primarily based
on authorized intercourse confined to married couples.

This allows the monitoring and elimination of diseases which may
have an effect on erectile stability.


If you will have been concerned in sexual relations for a few years, you'll
have a chilly sensation within the genitals.
Additionally it is doubtless that you simply could also be anxious about your well being and
will have downside with reminiscence and focus. If this is applicable to you,
your greatest treatment might be Agnus Castus, also referred to as Chasteberry tree or Monkey's Pepper.

This can be a homeopathic treatment that may resolve your drawback.
Comply with the directions on container for the dosage.Caladuim can also be a homeopathic therapy for males whose genitals are fully limp.
Typically you could expertise wet desires with out erection. Your greatest cure is Caladuim treatment.
Comply with the directions on container for greatest end result.Beside these robust homeopathic treatments, there are some good supplements that
may enhance erectile skill. This may increasingly take some time however they're
useful. A few of these supplements are mentioned under.
Damiana complement is a highly regarded conventional treatment for impotence.
It improves blood circulate to the genitals. One other necessary treatment is Oatstraw which
relaxes the nervous system and enhance potency. These cures aren't costly to make use of.
Ashwagandha, also called Indian ginseng, or Winter cherry, is an historic Ayurvedic medication that
is understood for treating stress and impotence. Many individuals discover a enjoyable impact inside hours of taking Ashwagandha pills.If you lack sexual confidence, and really feel insufficient,
depend on Larch, which is among the Bach flower treatments,
to unravel your drawback. Place the advisable drops beneath your tongue and hold the drops in place for the really
helpful time earlier than swallowing.


Most of those cures might be present in natural and nutritional retailers or on-line.


The following cures might improve need and efficiency however not essentially
sperm rely.


Take half teaspoon of recent ginger with
a scrambled half-boiled egg and a teaspoon of honey at bedtime.
Do that for some time to get good outcome.


Another common treatment is to soak a teaspoon of wheat grains,
poppy and fenugreek seeds individually in water in a single day.

Grind all three to a paste and drink with sizzling milk every day for a couple of days.All these pure treatments can encourage potency. Nonetheless any affected person on prescription medication should not use them
with out session along with his or her physician.

Also visit my homepage - Yasmin Montalto: http://www.buyviagraonlinenow.com/viagra/buy-sildenafil-citrate-codename-viagra/
Alıntı
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile