GÖRME ENGELLİLER İÇİN BASTON KULLANMA VE BAĞIMSIZ HAREKET EĞİTİMİ

      Görme engelli kişinin bir yerden bir yere kendi başına gidebilme becerisi kazanması için en önemli araç, beyaz Baston, en önemli eğitim ise, oriyantasyon ve mobilite eğitimidir. Oriyantasyon, uyum; mobilite ise, hareket demektir.

 

Çeşitli işaretlerden, ip uçlarından, yönlerden, dönüşlerden, uzaklık ilişkilerinden, seslerden, kokulardan yararlanarak bulunduğu çevreyi tanıyabilme ve edindiği bilgileri kullanarak hareket edebilme becerisini ve tekniklerini kapsayan eğitimi bağımsız hareket eğitimi olarak da tanımlayabiliriz.

 

Oriyantasyon ve mobilite eğitiminin görme engelli bir kişiye sosyal, fiziksel, ekonomik ve günlük yaşam becerileri gibi konularda önemli katkıları vardır.  Bir caddeden karşıya geçerken gelen arabaların seslerini dinleyerek onlardan ne kadar uzaklıkta olduğunu anlayabilir. Durakta beklerken arabaların sesinden yaklaşan bir aracın otobüs mü, taksimi, dolmuş mu olduğunu fark edebilir.

 

Oriyantasyon bilişsel, çevresel, bedensel, konumsal kapsamı ve sürekliliği olan bir süreçtir. Oruyantasyon ve mobilite eğitimi 4 ayrı sistem içinde verilebilir: Bunlar, Beyaz baston kullanma, rehber köpek, rehber insan ve elektronik araçlardır.Bu sistemler tek tek kullanılacağı gibi zaman zaman aynı anda birden fazlası da kullanılabilir. Örneğin rehber köpekle gezerken baston kullanmak da gerekebilir. Bunların içinde en ucuz ve en avantajlı sistem beyaz baston kullanma sistemidir. Rehber köpeğin maliyeti çok yüksektir. 10.000 Dolardan başlamaktadır ve rehber köpek kullanacak görme engellinün  16 yaşından küçük olmaması gerekir.

 

Oriyantasyon eğitiminde üç sorunun önemi vardır:

Ben şu anda neredeyim?

Nereye gitmek istiyorum?

Nasıl gidebilirim?

Görme engelliler tarafından kullanılan bastonlar metalden, plastikten, ağaçtan, fiber glass veya fiber karbondan yapılmaktadır. Çeşitli uzunlukta bastonlar vardır. Kimin hangi uzunlukta baston kullanması gerektiği her insanın kendi boyuna  göre değişir. Baston uzunluğunun göğüs çukurluğu hizasında olması gerektiğini de, omuz hizasında olması gerektiğini de savunanlar bulunmaktadır.Her ikisinin de avantajları ve dezavantajları vardır. Örneğin, omuz hizasında olan bir bastonun kalabalık yerlerde kullanılması çok zordur. Fazla uzun olduğu için, diğer insanların bastonun üzerine basma ihtimali yüksektir. Görme engellilerin çoğu göğüs çukurluğu hizasında olan uzunluktaki bastonları kullanmaktadırlar.

 

Çocukların kelime hazineleri yetişkinler kadar zengin olmadığı için oriyantasyon ve

hareket eğitimi sırasında bir konuyu anlatırken onun anlayabileceği kelimeleri kullanmak gerekir. Küçük yaştaki çocukların boyları kısa süreler içinde değişir. Bu nedenle kullanılan bastonların boyları da buna uygun şekilde  değiştirilmelidir. Baston kullanmayı öğretirken çocuğun bütün öğretilenleri kısa sürede kavraması beklenmemelidir. Bastonu tutmayı öğrendikten sonra çocuk yavaş yavaş kendi başına eşyalara çarpmadan yürüme egzersizleri yapabilir. Görülen hatalar bu sırada düzeltilebilir.

3-4 yaşlarından itibaren görme engelli çocuğa bir yerden bir yere baston kullanarak gidebilme becerisi kazandırılmaya başlanmalıdır. 

Bir görme engelliye baston kullanma eğitimi verirken şu basamaklarıı izleyin:

 

1-    Önce bastonun ne işe yaradığını anlatın. Bastonun elle tutulan ve yere dokunan uçlarının hangi uçlar olduğunu öğretin.

 

2-    Baston kullanmaya yeni başlayan çocuklar bastonu iki elleriyle tutmaya çalışabilirler. Bastonun iki elle değil, tek elle tutulacağını gösterin. Bastonun tutarken kolun bel hizasında olacağını, elin hareket ettirileceğini anlatın. Bastonu tutarken başparmak altta, diğer parmaklar üstte ve işaret parmağı bastona üstten dokunacak şekilde yerleştirileceğini gösterin.

 

3-    Baston kullanırken sürekli aynı yönde değil bir sağa, bir sola vurarak hareket ettirin. Bastonu sağa sola hareket ettirirken vücut hizasını 5 santimetreden fazla geçmemesine dikkat edin. Baston, vücut hizasını fazla geçtiği zaman diğer insanların ayağına takılabilir veya bazı insanlar, bastonun üzerine basabilirler, bastonun eğilmesine, kırılmasına veya takılan kişinin düşmesine neden olabilir.

 

4-    Çocuklar ilk başlarda bastonu sadece yerde sağa sola kaydırarak kullanma eğiliminde olabilirler. Ancak, zaman geçtikçe yere vurarak yürümelerini ve diğer teknikleri de öğrenmelerini sağlayın. Her adımda baston bir kez yere vurulur. Bastonun ucu kolay hareket edebilmesi için yere çok yakın şekilde tutulur. Sola adım atınca baston sağa, sağa adım atınca baston sola vurulur.Bastonun işlevi, adımı atmadan önce bir adım sonraki yolu okumaktır. En önemli kural insanın kendisi hareket halinde olduğu sürece bastonu da hareket halinde olmasıdır. Hiç hareket ettirmeden sadece bastonu elde tutmanın hiçbir faydası yoktur.

 

5-     Çok kalabalık yerlerde baston daha kısa tutun ve sağa sola hareket ettirirken vücut hizanızdan fazla uzaklaştırmayın.

 

6-     Baston bazen küçük çukur ve engelleri atlayabilir. Bunlara takılıp düşmemek için çok hızlı yürümeyin. Normalden hızlı yürüdüğünüz zaman bastonla engelleri fark etmek zorlaşır veya engelleri farkettiğinizde durmanız, yön değiştirmeniz için zaman kalmayabilir.  Hızlı yürüyen gören insanlar bile bazen yürürken bir engele takılabilirler.

 

7-    Bir görme engelliye baston kullanmayı öğretirken ilk zamanlar engelsiz düz yolları tercih edin. Bir duvarı, bir kaldırımı, bir çimeni, bir koridoru takip ederek yukarı aşağı gidip gelme alıştırmalarıyla başlayın. Baston kullanma çalışmalarında her gün biraz daha uzak mesafeye gidip gelme becerisi kazandırın.

 

8-    Eğer üzerinde yürünen zemin düzgünse bastonu yerden kaldırılmadan sağa sola kaydırarak kullanın.

 

9-    Baston bir engele çarptığında engelin sağından veya solundan geçin.

 

10-                        Merdiven çıkıp inerken ilk başlarda alışıncaya kadar bastonla her basamağa dokunmak suretiyle yürümek daha yararlıdır. Merdiven basamakları geniş ve düzgünse çocukların korkuluklardan tutmadan baston kullanarak yürümesi sağlanabilir. Eğer merdiven basamakları dar ve düzensiz şekilde ve dönerek çıkılıyorsa, çocuklar bu merdivenlere alışmamışsa, merdiven korkuluklarından tutarak çıkıp inmeleri daha doğrudur. Korkuluklardan tutarken baston öbür ele alınır ve hafif eğik tutularak inerken veya çıkarken basamaklara dokunması sağlanır. Baston daima bir öndeki basamağa dokunmalıdır. Merdivenlerden inip çıkma konusunda yeterli beceriye sahip olduktan sonra bastonu her basamağa tek tek dokundurmaya gerek yoktur.

 

11-                        Araba sesleri görme engelliler için dikkatle izlenmesi gereken seslerdir. Bu sesleri dinleyerek yaklaşmakta oldukları bir caddenin ne kadar uzaklıkta olduğunu, karşıya geçerken yolun ne zaman uygun olduğunu anlayabilirler. Ancak, bu beceriler hemen bir anda kazanılamaz.  Küçük sokaklardan karşıya geçerken de dikkatli olmak gerekir. Mesafe kısa diyerek sesleri dinlemeden geçmek yanlıştır. Çünkü, aniden hızlı gelen bir araba çıkabilir. Baston kullanarak karşıya geçme alıştırmaları için önce hiç trafik olmayan yolları tercih edin. Daha sonra kalabalık trafiğe sahip caddelerde alıştırmalar yapın. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde caddeden karşıya geçerken tek başınıza geçmeyin. Mutlaka birinden yardım isteyin. Çocukların baston kullanarak caddeye çıkması yetişkinler kadar kısa sürede gerçekleşemez. Gören bir çocuğun bile hemen kendi başına caddeye çıkmasına izin verilmediği düşünülürse, görme engelli çocuk için bu hususa daha da dikkat etmek gerektiği açıktır. Trafiğin çift yönlü işlediği caddeleri tek başına karşıya geçmek görme engelliler için çok daha zordur. Çünkü, her iki yönden gelen sesler yolun boş olup olmadığını anlamayı engeller. Böylesi durumlarda görme engelli kişinin diğer insanlardan yardım istemesi daha doğrudur.

 

12-                        Çocuklara, üzerinde yürüdüğü kaldırımların, yolların veya diğer zeminlerin özelliklerini ayaklarıyla fark edebilmelerini öğretin.

 

13-                        Çocuğun bir yerden bir yere giderken adımlarını sayması doğru değildir. Buna izin vermeyin. Çünkü, adımlarını sayan bir çocuk kendisine yararlı olacak işaretlere dikkat etmeyi öğrenemez.

 

14-                        Önde yürüyen birisini sese göre takip etme becerisi kazandırın.Bastonun çıkardığı yankılanma seslerinden yararlanarak etrafındaki engelleri farketme becerisi kazandırın. Örneğin sağında duvar olduğunu, büyük bir engele doğru yaklaştığını, duvar bittiğinde bir boşluğa geldiğini anlaması, duran bir arabayı önceden hissetmesi, bir ağaca yaklaştığını farketmesi gibi beceriler kazanması için alıştırmalar yaptırın.

 

15-                        Baston kullanarak okuldaki çeşitli bölümleri bulabilmesi için belirli hedeflere yönelik egzersizler yaptırın.

 

16-                        Bahçede, oyun oynanan yerlerde baston kullanma alıştırmaları yaptırın.

 

17-                        Yön kavramının gelişebilmesi için çocuğun söylenen Yönlere göre hareket edebilmesini öğretin.

 

18-                        Bastonla kapıların açık veya kapalı olduklarını anlama becerisi kazandırın.

 

19-                        Değişik kaldırımlarda bastonla yürüme egzersizleri yaptırın.

 

20-                        Belirlenen bir yere gitme ve tekrar başladığı yere dönme, tarif edilen bir yeri tek başına bulabilme alıştırmaları yaptırın.

 

21-                        Yürürken karşılaştığı problemleri kendisinin çözebilmesini sağlamak için çeşitli ortamlarda alıştırmalar yaptırın. Örneğin, yolunu kaybettiğinde, nerede olduğunu öğrenmek için çevresini araştırması veya yoldan geçen birine bulunduğu yeri sorması için uygulamalı çalışmalar yapın.

 

22-                        Küçük çocuklar için bir alıştırma konusunu 10 dakikadan fazla sürdürmeyin. Çocuğun sıkılmaması için yeni alıştırmalara geçin.

 

23-                        Çocuk için dersi ilginç hale getirici yöntemler kullanın.

 

24-                         Çalışmalar sırasında eleştiren sözler yerine övücü sözler kullanın.

 

25-                        Çocuğun yürürken dikkatli olup olmadığını ölçmek amacıyla bastonla alıştırmalar sırasında önüne sandalye, kutu gibi engeller koyun.

 

26-                        Çocuğa çeşitli görevler vererek bunları tek başına başarmasını sağlayın. Örneğin, Sınıftan öğretmenin çantasını getirmesi, kütüphaneden bir kitap getirmesi, birisine mesaj götürmesi, okulun çıkış kapısında beklemesi gibi görevleri baston kullanarak başarmasını isteyebilirsiniz.

 

27-                        Çocuğun sadece ev ve okul yakınında gezip dolaşmayı öğrenmesi yeterli değildir. Onunla birlikte otobüse, tirene, metro, taksiye binme, asansör ve yürüyen merdivenleri kullanma, alış-veriş yapma, alt ve üst geçitlerden geçme gibi alıştırmalar yaptırın. Bir otobüse ilk defa binmeden önce çocuğa duran bir otobüs içerisinde otobüsün bölümlerini tanıtın. Kart basılacak ya da bilet atılacak yer, elle tutulacak demirler, oturacak yerler biniş ve iniş kapıları tek tek gösterilmelidir. Diğer araçlar için de bu yöntemi uygulamak gerekir.

 

28-                        Baston kullanarak yürürken çok yavaş yürümenin de çok hızlı yürümenin de dezavantajları vardır. Çok yavaş yürümek, mesafe kavramının, ses ve işaretlerden yararlanma becerisinin gelişmesini zorlaştırır. Çok hızlı yürümek ise, engeller fark edildiğinde hemen durmak mümkün olmayacağından, çarpma, düşme gibi kazaların meydana gelmesini arttırır.

 

29-                        İşaretlerden yararlanma becerisini kazanmak çocuğun kendine güvenini ve bağımsız hareket yeteneğini geliştirir. Örneğin, bir çeşmenin sesi, bir kaldırımın bozukluğu veya düzgünlüğü, kapıların sayısı, çevrenin akustik özelliği, akılda tutulduğu zaman varılmak istenen hedefin bulunması da kolaylaşır.

 

30-                        Az gören çocuklara baston eğitimi verirken de aynı yöntemler kullanılır. Ancak, bu tür çocukların baston tekniklerini ve avantajlarını tam olarak kavrayabilmesi için belli sürelerde gözlerini bir maske kullanarak kapatın ve eğitime öyle başlayın.

 

 

 

 

Yazan: Halil KÖSELER

 

Yorumlar 

 
#2 GÖRME ENGELLİLER İÇİN BASTON KULLANMA VE BAĞIMSIZ HAREKET EĞİTİMİNannette 05-11-2017 03:41
Asking questions are really nice thing if you are not understanding something fully, but this article provides fastidious understanding even.

Feel free to visit my weblog :: https://www.viagrapascherfr.com/recherche-vente-de-viagra/: https://www.viagrapascherfr.com/recherche-vente-de-viagra/
Alıntı
 
 
#1 GÖRME ENGELLİLER İÇİN BASTON KULLANMA VE BAĞIMSIZ HAREKET EĞİTİMİEstelle 17-09-2017 20:46
Due to extreme hand apply males have pressured out reproductive system, weak nerves, poor blood circulate,
hormonal imbalance and poor well being of penile tissues. All or any of
those causes can elevate downside of erectile dysfunction.


Excessive masturbation can pressure male reproductive
organs and increase downside of ED, however when you cease masturbation it is not going to cease the issue of erectile dysfunction utterly, that you must take supplements to reverse the in poor health-results of the
follow. Resulting from extreme masturbation males have harassed out reproductive
system, weak nerves, poor blood circulation, hormonal imbalance and poor well being of penile tissues.
All or any of those causes can increase drawback of ED.
If after working towards self stimulation a lot for substantial interval you even cease masturbation it is not
going to cease the issue of erectile dysfunction as
weaknesses, malfunctioning and debilities inflicted
on the interior organs and system don't get cured.

Together with abstinence from a lot self stimulation you
should take supplements like Bluze capsules and massages with Mast Temper oil to regain youthful depth in your arousals and efficiency.Bluze capsules improve secretion of testosterone hormone in male physique,
this hormone reenergizes careworn-out reproductive system and enhance blood circulation in direction of male genitals throughout and
earlier than arousal. With increased blood
and power circulate in direction of genitals males acquire robust and
lively reproductive system and extra nourishment and oxygen provide to cells,
tissues and nerves of the area. With greater nourishment and oxygen provide cells get energized and begin reproducing at a better
fee, elevated cell reproduction strengthens weak tissues and restore broken and injured tissues which get feeble as a consequence of over masturbation. This improves capability of penile tissues to accommodate extra
blood throughout arousals and develop larger, and
more durable to trigger fast, sturdy and highly effective erections.Due to elevated nourishment and oxygenation promoted by Bluze capsules nerves of male
genital area turn out to be extra energetic and responsive, this lead
to increased sensation and eager need for lovemaking.
Males having lively and responsive nerves achieve intense
arousals and rush of blood to realize highly effective erections.
If you happen to merely cease masturbation it won't
cease the issue of erectile dysfunction however through the use of
Bluze you possibly can achieve fast, sturdy and highly
effective erections and eager want to make love time and
again.


Massages with Mast Temper oil together with Bluze
capsules cease the issue of erectile dysfunction quick and successfully.
Mast Temper oil comprises herbs which might breakthrough the
pores and skin barrier and have an effect on inner nerves, tissues and
blood vessels. The natural elements of Mast Temper oil
dilate blood vessels and enhance elasticity of their partitions, with this they
can pump extra blood briefly duration. Massages of Mast Temper oil
additionally enhance blood absorbing capability of
penile tissues, after absorbing extra blood tissues achieve extra stiffness
briefly time to trigger highly effective, sturdy and rock exhausting erections.Nerve stimulation by massages with Mast Temper oil trigger intense
arousals and cut back restoration time of a male, this permits
him to regain one other erection after one to
make love in a number of periods and supply intense climaxes to feminine accomplice.
Therapeutic massage additionally strengthen organs of male genital area and stimulate them to operate at optimum
stage, this improves male's virility and potency and in addition enhance dimension of his erection considerably.
So don't assume that should you cease masturbation it would cease drawback of erectile dysfunction, take
Bluze and Mast Temper oil massages together to alleviate the issue briefly time.

Article Tags: Cease Masturbation, Erectile Dysfunction, Reproductive System, Penile Tissues,
Bluze Capsules, Mast Temper, Extra Blood

Take a look at my weblog: Barry Schwartz: http://www.buyviagraonlinenow.com/side-effects/side-effects-of-viagra/
Alıntı
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile