AMERİKAN ULUSAL KÖRLER FEDERASYONUNUN TARİHÇESİ VE HİZMETLERİ

 

İngilizce kaynaklardan Türkçeye çeviren: Halil Köseler

 

1940 yılında kurulmuş olan Amerikan Ulusal Körler Federasyonunun 50.000 üyesi, 50 eyalette şubesi ve 700 yerel şubesi vardır. Federasyonun merkezi Baltimore şehrindedir ve çok büyük bir hizmet binasına sahiptir. körler alanında dünyanın en büyük demokratik kitle örgütü olan Federasyon 17 kişiden oluşan başkanlar kurulu tarafından yönetilmektedir. Bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir mali saymandan oluşan beş kişilik yürütme kurulu iki yılda bir seçilirken, başkanlar kurulunun altı üyesi tek sayılı yıllarda, diğer altısı ise çift sayılı yıllarda seçilmektedir. Görme engelliler alanındaki önderliği, hizmetleri ve mücadeleleriyle dünyaca tanınan Kennith Jernigan 18 yıl federasyon başkanlığı yapmıştır. Çok sayıda makaleleri ve kitapları olan Jernigan’ın Federasyonun gelişip güçlenmesinde çok önemli rolü olmuştur. Jernigan 1990’ların başında Türkiye’yi de ziyaret ederek Türkiye Körler Federasyonu yetkilileriyle görüşmüştür. Çok iyi bir konuşmacıydı ve çok iyi bir yazardı. görme engellilerin sorunlarıyla ilgili çok önemli fikirler ve felsefeler içeren yüzden fazla yazıları vardır. Konuşmaları ve yazıları www.nfb.org Web adresinde bulunabildiği gibi Braille Monitor adlı federasyonun aylık yayın organında da yayınlanmıştır. Ayrıca yazmış olduğu çok sayıda kitapları vardır. Bunlar arasında en dikkate çeken kitabı körler federasyonu üyelerinin kendi yaşamlarındaki deneyimlerinden derlenen öykülerden meydana gelen kitaptır. Örgütlü kör hareketinin demokratik bir baskı grubu olarak mücadelesine inanan ve görme engellilerin diğer insanlarla eşit haklara sahip olması yolunda kitlesel eylemleri organize eden cesur ve bilge bir lider olan Kenneth Jernigan sabırlı ve kararlı bir kişiliğe sahipti. 12 Ekim 1997 yılında ölen Kenneth Jernigan yazılarında ve konuşmalarında şu görüşleri savunmaktaydı. “Kendi geleceğimiz kendi ellerimizdedir. Kendi kendimizin patronu olmalıyız ve kendi tercihlerimizi özgürce kollanabilmeliyiz. Bizim kim olduğumuzu ve ne olduğumuzu doğru kavrayabilen görenlerle birlikte eşitlik temelinde birlikte çalışmalıyız. Biz toplumun ayrılmaz bir parçası olduğumuzun ne kadar bilincindeysek görenler de bu gerçeği kabul etme bilincinde olmalıdırlar. Biz merhamet ve acıma değil fırsat ve olanak istiyoruz. Gerçek eşitlik hedefine kolektif eylemlerle, örgütlü mücadele ve ortak çabalarla ulaşabiliriz. Gücümüzü nefretten değil sevgiden almalıyız. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi başarabilmeliyiz. Kim olduğumuzun ve ne yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Kararlılığımız bunun kanıtı, Kazanımlarımız bunun    sonuçlarıdır.

Amerikan Körler federasyonunun şu andaki başkanı Marc Maurer bir avukattır.

 

Öğrenciler, öğretmenler, avukatlar, müzisyenler, seyyar satıcılar, yazarlar, sanatçılar, gazeteciler, bilgisayarcılar, aileler, yaşlılar, şeker hastası görme engelliler gibi akla gelebilecek gruplar federasyon bünyesinde ayrı, ayrı birimler şeklinde örgütlenmişlerdir. Federasyona bağlı her şubenin, her birimin ve her bölümün kendine ait özel bir tüzüğü vardır ve bu tüzükler merkez tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girmektedir.

 

Görme engellilerin kendi sorunlarıyla ilgili konularda söz ve karar sahibi olmaların, salamak, kamuoyunu bilinçlendirmek, başarılı öğrencilere burs vermek, kitaplar, dergiler ve bültenler bastırıp yayınlamak, özel araç-gereçlerin üretimini, teminini, satışını gerçekleştirmek, görme engellilerle ilgili teknolojik buluşlar üzerinde çalışan uzmanları desteklemek, hizmet tesisleri kurmak, eğitim ve istihtam sorunlarını çözmek, özürlü çocuğu olan aileleri örgütlemek, demokratik baskı grubu olarak kamuoyu oluşturmak federasyonun en önemli amaçları ve çalışmaları arasında yer almaktadır. Bu amaçlarını gerçekleştirmek için bugüne kadar sayısız projeleri hayata geçirmiştir.

 

Amerikan Ulusal Körler Federasyonu gönüllü bir sivil toplum örgütüdür. Devletten doğrudan mali bir yardım almamaktadır. Ancak, yaptığı projeler karşılığında ilgili devlet fonlarından destek sağlanmaktadır. Federasyon mali kaynakları çeşitli yerlerde kurmuş olduğu kendi işletmelerinden, kişilerin vasiyet yoluyla devrettiği gayrı menkullerden, organize ettiği bağış kampanyalarından oluşmaktadır.

 

Federasyon merkez binasında görme engellilerin kullandığı özel araç-gereçlerin satıldığı bir birim bulunmaktadır. Materyal merkezi adı verilen bu bölümde görme engelilerle ilgili 400 çeşit özel araç-gereç bulunmakta ve bunlar körlere makul fiyatlarla satılmaktadır. Amerikan ulusal Körler Federasyonunun oluşturduğu işhattı adı verilen bir sistem sayesinde bütün körlere ücretsiz telefon yoluyla ülke çapında boş olan işlerin nerelerde olduğunu ve hangi özellikte işçi arandığını öğrenebilmekte ve bu işlere resmi şekilde başvurabilmektedirler.

 

1990’da federasyon tarafından Uluslararası Breyl ve teknoloji merkezi adıyla bir merkez kurulmuştur. Bu merkezde dünyada görme engelliler alanında matbaa makinalarından sesli okuma cihazlarına, ekran okuyucu programlardan para tanıma aletlerine kadar teknolojiye dayalı ne kadar cihaz ve yazılım programları varsa hepsi yer almaktadır. Buradaki materyallerin özellikleri ve nasıl kullanıldıkları konusunda bilgi sahibi olmak isteyen herkes merkezi ziyaret etmek suretiyle bilgi alabilmektedir.

 

Federasyonun oldukça geniş kapsamlı oluşturulmuş internet sayfasında görme engellilerle ilgili her konuda binlerce yazılı kaynak mevcuttur. Her yıl federasyonun internet sayfasını Amerika içinde 900.000 kişi Amerika dışında 124.000 kişi ziyaret etmektedir. Federasyonun bütün eyaletlerde bulunan şubeleri de kendi özel internet sayfalarına sahiptir. Amerikan Ulusal Körler Federasyonu diğer kuruluşların internet sayfalarının görme engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi için danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermekte, İnternet sayfalarını görme engellilere uygun hale getiren kuruluşlara federasyon tarafından erişilebilirlik sertifikası adıyla bir sertifika verilmektedir.

 

Federasyonun önem verdiği konulardan biri de görme engellilerin istediği kitabı, dergiyi, gazeteyi veya her türlü yazılı materyalleri okumasını sağlayacak özel bir okuma cihazının geliştirilmesidir. Bu amaçla Raymond Kurzweil adlı bir bilgisayar mühendisiyle anlaşarak 1975’ten beri ortak çalışmalar yürütmüş, görme engelliler için istenen kalitede bir okuma cihazının yapılması için rehberlik etmiş ve mali destekte bulunmuştur. Bunun sonucu Amerika Birleşik Devletlerinde okullarda, evlerde, işyerlerinde görme engelliler tarafından çok yaygın olarak kullanılan bir sesli okuma cihazı geliştirilmiştir. Mükemmel bir konuşma kalitesine sahip olan bu cihaz sayesinde görme engelliler istediği yazıyı başkalarına muhtaç olmadan doğal insan sesine en yakın bir kalitede dinleyebilmektedirler. Daha önce masa üzerinde kullanılan büyüklükte olan bu cihazın cepte taşınan şeklinin yapımı gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.

 

Amerikan Körler Federasyonu, 1994’ten itibaren Ulusal ve yerel gazetelerin körler tarafından telefon yoluyla dinlenmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını başarmıştır. Şu anda bu sistem içerisinde ulusal ve yerel düzeyde 94 gazete yer almaktadır. NFB HABER HATTI denilen bu sistemden görme engelliler şu şekilde yararlanmaktadır. Telefon tuşlarına basmak suretiyle istenen gazetenin istenen sayfasındaki istenen yazı sesli olarak dinlenebilmekte, okuma hızı, okuyucu sesi değiştirilebilmekte, geçmiş günlere ait gazeteler okunabilmektedir. Bu hizmetten yararlanmak isteyenlere bir şifre numarası verilmekte, bu şifreyi yazarak sisteme girilmektedir. Dışarıya ses veren amfili telefon kullanıldığı takdirde okunan gazeteyi aynı and birden fazla kişi de dinleyebilmektedir. 2000 yılında Amerikan Kongresi tarafından bu sistemin bütün ülke çapında yaygınlaştırılması için özel bir ödenek ayrılmıştır.

 

Federasyonun yayınları arasında, körlükle ilgili konularda bilimsel makalelerin, raporların, bildirilerin, haberlerin, tartışmaların yer aldığı, Braille Monitor adlı aylık breyl dergi geniş kapsamlı, mükemmel bir dergidir. Bu dergi amerika’da sesli ve yazılı olarak 35 bin adet aboneye ulaştırılmaktadır. Şeker hastası görme engelliler için çıkarılan şeker hastalarının sesi adlı dergi 250.000, eğitimciler ve aileler için yayınlanan Future Reflection adlı dergi 14.000 aboneye sahiptir. Ayrıca görme özürlü avukatlar, öğrenciler, eğitimciler için de federasyona ait özel yayın organları vardır. Bütün bu dergilerin Amerika’da ve dünyadaki toplam abone sayısı 350.000’e ulaşmıştır. Federasyon üyesi görme engellilerin topluma olumlu mesajlar veren özgün anı ve yazılarından oluşan çok sayıda eğitici ve aydınlatıcı kitaplar basılmıştır. Breyl yazıyla 8 ciltten oluşan ve federasyon üyesi kör bir eğitimci tarafından yazılmış olan görme engellilerin eğitimiyle ilgili kitap en yararlı kitaplardan biridir. Federasyonca yurt içinde ve yurt dışında dağıtılan breyl kitapların sayısı 5 milyon kopyeyi geçmektedir. Çeşitli konularda okuyucu abonelere gönderilen kaset ve CD’lerin yıllık sayısı ise 100.000’i aşmaktadır. Federasyonun arşivinde görme engellilerle ilgili küçük büyük yazılardan oluşan 1100 adet yazılı kaynak eser vardır. Federasyonun felsefesini, hizmetlerini, mücadelelerini ve tarihsel gelişimini anlatan geniş kapsamlı kitap, mürekkep yazıyla 1100 sayfa, Breyl yazıyla 14 cilt, sesli olarak 40 kasetten oluşmakta olup, örgütlü kör hareketinin başında ve içinde yer alan herkesin dikkatle okuması gereken önemli bir eserdir.

Amerikan Ulusal Körler federasyonunun girişimleriyle ATM cihazlarının körler tarafından para çekme ve yatırma işlemleri için kullanılmasını sağlamak için bazı bankalarda sesli sistemlerin kurulması gerçekleştirilmiştir. Konuşan ATM ilk olarak 1999 yılında Kanada Royal Bank ve Amerika Birleşik Devletlerinde Bank OF America tarafından başlatılmış, şu anda Kanada’da konuşan ATM’lerin sayıları 7000’e ulaşmış, Amerika Birleşik Devletlerinde ise çeşitli bankalara ait 30 bini aşkın konuşan ATM cihazı bulunmaktadır. Avusturalya, İtalya, İspanya, İngiltere, hindistan başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesindeki bankalar konuşan ATM sistemine geçmişlerdir.

Konuşan ATM’lerde yapılan her işlem sesli olarak söylenmekte, ATM’yi kullanan kişi yapılan işlemlerin bir başkası tarafından duyulmaması için kulaklık kullanmaktadır. ATM’üzerinde bulunan standart kulaklık jakı girişine kulaklığını takmak suretiyle rahatlıkla kimsenin yardımına ihtiyaç olmaksızın yaptığı bütün işlemleri sesli şekilde duyabilmektedir. Bazı Konuşan ATM cihazları üzerindeki düğmeler kolay anlaşılabilsin diye telefon tuşları gibi konumlanmıştır. Giriş, iptal, silme gibi fonksiyon tuşları kabartma noktalarla işaretlenmiştir. İsteyen kişi ATM’nin kullanım şeklini sesli olarak dinleyebilmektedir. Ayrıca sesi azaltıp çoğaltan volume düğmesi vardır.

Gören bir insan ekranda hangi işlemleri görüyorsa görme engellide bunları sesli olarak duyma olanağına sahip oluyor.

 

Görme engellilerin özgürce oy kullanma hakkı federasyonun önem verdiği diğer konulardan biridir. Seçimler sırasında görme engellilerin kimsenin yardımı olmadan oy kullanma hakkı temel bir insan hakkıdır. Amerika Birleşik Devletleri genel seçimlerinde görme engellilerin başkalarına bağımlı olmadan kendi başlarına oy kullanmalarını sağlayacak sesli bir elektronik sistemin oluşturulması sağlanmıştır. Böyle bir sistemin kurulması parlemento tarafından uygun görülmüş, 29 Ekim 2002 yılında konuyla ilgili gerekli yasal düzenleme George Bush tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemeye göre 2006 yılından itibaren görme engelliler oylarını sesli olarak çalışan bir sistem yoluyla kendi başlarına kullanmaya başlamışlardır. Sistemin uygulamada bazı problemleri olsa da bunların çözümünün mümkün olduğu belirtilmektedir.

Diğer taraftan federasyon görme engellilerin bir yerden bir yere gidebilmelerini, istediği bir adresi bulabilmelerini büyük ölçüde kolaylaştıran, kısa adı GPS olan ve uydu yoluyla çalışan küresel yer belirleme sisteminin ihtiyaca uygun hale getirilebilmesi konusunda da yoğun girişimlerde bulunmaktadır. Bu sisteme göre elde taşınabilen bir cihaz yoluyla görmeyen bir kişi gideceği adresi işaretliyor, o adrese hangi yoldan, gideceği, nereden hangi yöne döneceği sesli olarak söyleniyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletlerinde bu cihazı kullanan çok sayıda görme engellilerin bulunduğu belirtilmektedir. Cihazda kullanılmak üzere her şehre ait harita yazılımları mevcut olup herkes kendisi için gerekli haritayı temin edebilmektedir.

 

Federasyonun eyalet şubelerinin önemli bir kısmı görme engellilerin çeşitli alanlarda yetişmesini sağlamak üzere kısa ve uzun dönemli kurslar veren eğitim ve rahabilitasyon merkezlerine sahiptir. Görme engellilerin eğitim ve istihtam sorunlarının çözümünde yaptığı örnek uygulamalar ve elde ettiği başarılar nedeniyle federasyonun görüş ve önerileri devlet kurumlarına da geniş ölçüde yol göstermektedir.

 

Amerikan Ulusal Körler Federasyonu her yıl Temmuz ayı başında genel kurulunu farklı bir şehirde yapmakta, bir hafta süren bu genel kurullarda eğitici ve aydınlatıcı toplantılar, seminerler, bilimsel tartışmalar, ödül törenleri düzenlenmekte, geleceğe ilişkin önemli kararlar alınmaktadır. Bu genel kurullara yurt dışından katılan konukların yanı sıra ülkenin her yerinden üye, delege, temsilci, gözlemci, konuk düzeyinde 2000’den fazla görme özürlü katılmaktadır.

 

Federasyon, Breyl yazının görme engelliler tarafından yaygın olarak kullanılmasına büyük bir önem vererek öğretici ve aydınlatıcı videolar hazırlamakta ve özel kurslar düzenlemektedir. Körlükten kaynaklanan sorunlara ilişkin toplumda bir duyarlılık yaratmak amacıyla ilginç bir kampanya başlatılmıştır. “Breyl Yazı güzeldir” adlı  Bu kampanyayla gören insanlara da Breyl yazının öğretilmesi amaçlanmıştır. İstekli olanlara federasyon tarafından belli bir ücret karşılığında özel kurslar verilmektedir.

 

1999 yılında  federasyon merkezinin bulunduğu Baltimore şehrinde beş kattan oluşan bir görme engelliler eğitim ve araştırma enstitüsünün yaptırılması kararlaştırılmış, bütün iç donanımlarıyla birlikte 20 milyon Dolara mal olan en son teknolojik yeniliklere sahip modern bir enstitünün yapımı 2003 yılı sonlarında tamamlanmıştır. Jernigan Enstitüsü adı verilen merkez eğitim ve araştırma için gerekli her türlü teknik ve araç-gereç, laboratuar, kütüphane, konferans salonu ve çalışma odaları gibi çeşitli olanaklara sahiptir. Açılan kampanya sonucu merkezin yapımı için bağışta bulunanların sayısı 18.000 kişiye ulaşmıştır.

 

Federasyonun girişimleriyle görme özürlü öğrencilerin gören öğrencilerle aynı okul kitaplarına aynı zamanda sahip olmalarını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmış, Eğitsel Materyallere erişilebilirlik yasası adıyla kabul edilen bu düzenlemeyle gören öğrenciler için basılan okul kitaplarının aynısının aynı dönemde görme özürlü öğrenciler için de sesli veya breyl olarak üretilmesi yasal zorunluluk haline getirilmiştir.

 

Federasyon tarafından everest dağına tırmanma etkinliği organize edilmiş, görme engellilerin dünyanın en üst noktasına ayak basması sağlanarak basının ve kamuoyunun ilgisi çekilmiştir.

 

Körlükten kaynaklanan nedenlerle ayrımcı uygulamalara maruz kalan kişilerin haklarını korumak amacıyla Amerikan Ulusal Körler Federasyonu mahkemelerde çeşitli davalar açmakta ve bu davaların çoğunu kazanmaktadır. Federasyon mağdur olan bu kişilerden herhangi bir avukatlık ücreti talep etmemektedir.

Amerikan Körler Federasyonunun üzerinde önemle durduğu konulardan bir diğeri de başarılı öğrencilere burs verilmesidir. Bu amaçla müracat edenler arasında ders notları istenen puana ulaşmış olan başarılı öğrencilere bir komisyon tarafından tespit edilmektedir. Her yıl bu amaçla 200.000 Dolar civarında burs dağıtılmaktadır. Bursların bir kısmı federasyon tarafından bir kısmı da yardım sever kişiler tarafından verilmektedir. Ancak Verilen bütün bursların tespiti ve organizasyonu tamamen federasyonun sorumluluğunda gerçekleşmektedir. Bu uygulamayla hem öğrencilerin desteklenmesi hem de başarının teşvik edilmesi sağlanmaktadır. Görme engellilerin eğitimi alanında başarı gösteren eğitimcilerin her yıl maddi ve manevi olarak ödüllendirilmesi de federasyonun her yıl gerçekleştirdiği önemli etkinliklerden biridir. Özetlemeye çalıştığım hizmetleri ve mücadeleleriyle körlük alanında örnek bir demokratik kitle örgütüdür.

Yorumlar 

 
#4 AMERİKAN ULUSAL KÖRLER FEDERASYONUNUN TARİHÇESİ VE HİZMETLERİJoy 09-02-2018 04:09
new diet pill
best weight loss supplements: http://regimenforfeit.com/
prescription weight loss medication
garcinia cambogia: http://regimenforfeit.com/
best prescription weight loss medication
Alıntı
 
 
#3 AMERİKAN ULUSAL KÖRLER FEDERASYONUNUN TARİHÇESİ VE HİZMETLERİRonda 06-02-2018 03:44
weightloss pills
best appetite suppressant: http://regimenforfeit.com/
best supplements for weight loss
supplements for weight loss: http://regimenforfeit.com/
best weight loss pills
Alıntı
 
 
#2 AMERİKAN ULUSAL KÖRLER FEDERASYONUNUN TARİHÇESİ VE HİZMETLERİChristoper 04-01-2018 11:17
loans online bad credit
payday loans no credit check: http://loansmart24.com/
payday loans online bad credit
payday loans online: http://loansmart24.com/
Alıntı
 
 
#1 AMERİKAN ULUSAL KÖRLER FEDERASYONUNUN TARİHÇESİ VE HİZMETLERİDeb 20-09-2017 16:19
A lot of us assume that we do not have to fret about erectile dysfunction as a result of we're too younger to fall below the chance class.
Sadly, erectile dysfunction can occur at any age,
and though it's fairly uncommon at a younger
age, by the age forty five most males have skilled erectile dysfunction in some unspecified
time in the future. Erectile dysfunction is treatable at
any age, due to this fact you will need to know
what erectile dysfunction is, what its signs are and the way it may be handled.Erectile dysfunction, also called impotence, is a repeated inability to attain or maintain erection lengthy and agency sufficient to interact in sexual intercourse.
Having bother sustaining an erection often is not a trigger for
concern, until it's a persevering with downside.
Erectile dysfunction was once thought of a purely psychological
concern or one thing that's simply a part of getting previous.
Current research revealed that erectile dysfunction is brought
on by bodily issues (similar to chronic illness or unintended
effects of a treatment) extra usually than by psychological ones and it's not
an inevitable consequence of aging.


The means of penis arousal is complicated and includes mind,
hormones, nerves, muscles and blood vessels. If one thing interferes with anybody of
those techniques, it may end up in erectile dysfunction. Let's take
a more in-depth have a look at how an erection happens.Your penis consists of two cylindrical sponge-like chambers referred to as Corpora Cavernosa
that run alongside its size. Corpora Cavernosa are surrounded by a membrane
referred to as Tunica Albuginea. The urethra is the
tube that carries semen and urine and runs alongside the aspect of Corpora Cavernosa.When a man turns into sexually aroused as a result of sensory and/or psychological stimulation,
nerve impulses from the mind and native nerves trigger the muscles
of Corpora Cavernosa to calm down thus permitting the blood stream to it to extend
a number of instances the same old quantity. This sudden inflow of
blood expands the sponge-like tissue, fills the areas, and produces an erection. The Tunica Albuginea traps blood within the Corpora Cavernosa,
which helps maintain an erection. After ejaculation or when the sexual pleasure passes, the blood
drains out of the Corpora Cavernosa and the penis returns
to the conventional dimension and form as earlier
than the erection.


Since an erection requires an actual order of occasions to happen, it might probably occur when anybody of those occasions is disrupted.
The commonest trigger of erectile dysfunction is harm to
nerves, arteries, muscles or tissues on account of a illness resembling diabetes, coronary heart illness, atherosclerosis , excessive blood stress,
vascular illness, hormone disorders, and the like.
It is crucial that you are taking your medications for the above talked about issues simply as prescribed by
your physician. Some medicines might be the reason for erectile dysfunction.
In that case your physician could take you off the treatment altogether or
exchange it with a special one.


Smoking, abusing medicine, obesity and lack of train can contribute to coronary heart and/or
vascular illness and thus can be the reason for erectile dysfunction.


Surgery or accidents affecting the pelvic space or spinal cord are one other frequent cause for erectile dysfunction.


Recent research revealed that as much as 20% of erectile dysfunction circumstances occur as a result of
psychological causes. Depression, feeling harassed both from work or household points,
fatigue, being nervous due to earlier dangerous sexual experiences,
feeling self-acutely aware, pondering that your associate is reacting negatively
to you, guilt, and anxiety can all result in erectile
dysfunction.


Tlisted here are a number of methods to diagnose erectile dysfunction. Step one
can be to have a bodily examination. The physician will verify in case your penis
is delicate sufficient to the contact which displays in case your nervous system is functioning correctly, he/she can even verify you probably have any secondary intercourse traits comparable to enlarged breasts or extreme hair which
might imply hormonal imbalance, one other factor which may
come up is the circulatory points which could be found by checking your pulse.
Your physician will even take a look at your well being historical past
to see if you happen to might need any diseases or are taking any medications that may doubtlessly result in erectile dysfunction.


Tlisted below are sure exams for systemic diseases that may reveal erectile dysfunction. Amongst these exams are blood counts, lipid
profile, urinalysis, and measurements of creatinine
and liver enzymes.


To reveal the psychological causes of erectile dysfunction you'd have undergo
an interview and a questionnaire. It's a good suggestion to have your associate take part on this
course of as properly.


The therapy for erectile dysfunction is dependent upon what the reason for it's.
Whether it is brought on by psychological elements your
finest choice is counseling and/or intercourse therapy.
This might be particularly useful in case your
companion participates.


If erectile dysfunction is brought on by bodily points the
most well-liked technique of its therapy is prescription oral medications comparable to
Viagra, Cialis or Levitra. All three of those medications work in the identical manner by enhancing the results of chemicals
accountable for enjoyable the penis muscles, which leads to
pure improve of blood movement to the penis which in flip causes an erection to happen. There are specific unwanted effects and incompatibiliti es
with different medications so you must at all times seek the advice of along with your physician earlier than taking these medication.


Another widespread drug utilized in treating erectile
dysfunction is alprostadil, which is a artificial model of hormone prostaglandin E,
which helps improve the blood circulate and thus allows
an erection. You possibly can both inject alprostadil
into the bottom or aspect of your penis or use a particular disposable applicator to insert alprostadil suppository into the tip of
your penis. The negative effects of this methodology are ache,
minor bleeding, or formation of fibrous tissue.
The price of injections will be fairly excessive subsequently alprostadil is usually blended with different medicine
to lower the worth and enhance the effectiveness.
You too can use vacuum gadgets to manually create an erection to final lengthy sufficient for
you and your associate to have intercourse. The penis is inserted
right into a plastic tube with a pump hooked up to it.
The pump sucks out the air and thus creates a vacuum that pulls blood into the penis, inflicting it to grow to be engorged.
As soon as the penis is erect the tube is eliminated and a delicate rubber ring
is positioned round the bottom of the penis to lure blood and maintain the erection. This methodology works greatest
for males who're ready to realize a minimum of partial
erection.


Those males who undergo from erectile dysfunction attributable
to surgical procedure or damage can endure vascular surgical procedure.

The aim of such surgical procedure is to normalize the blood movement
and permit erections to happen naturally. It could also be very laborious
to search out surgeons performing this process
because it remains to be thought of experimental.
The negative effects can embrace nerve harm and creation of
scar tissue.


Penile implants contain surgical insertion of a silicon-coated versatile metallic rod into each sides of the penis which keep the
penis in a inflexible state and permit the erection to happen each time desired.
This technique is fairly costly and is normally not beneficial until all different strategies
have already been tried.


For these males whose erectile dysfunction is attributable to hormonal imbalances testosterone substitute therapy could also be an possibility.Although all males expertise difficulties with
erection sooner or later, you possibly can take measures to stop this from occurring - restrict or keep away from alcohol, smoking, and unlawful
medication, train regularly, scale back stress, get loads of sleep, and see your physician for common checkups and screening
assessments. Most essential, do not let one episode of erectile dysfunction interfere together with your intercourse life.


Also visit my web-site: Rand Fishkin: http://www.buyviagraonlinenow.com/side-effects/bad-side-effects-viagra/
Alıntı
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile