Saat Kaç

What Time Is It (Saat Kaç)

 

Yazan: Halil Köseler

İngilizce Öğretmeni

 

İngilizcede (saat kaç) sorusu iki şekilde sorulabilir:

EXAMPLES: Örnekler.

What time is it?: Saat kaç?

What is the time?: Saat kaç?

(Bunlardan en yaygın olanı (what time is it) şeklinde sorulan cümledir. (Time) kelimesinin sözlük anlamı, zaman demektir. Tam saatleri söylerken saatle ilgili rakkamın sonuna (o’clock( kelimesi getirilir. Ayrıca, saatler söylenirken en başta (it is) kelimeleri kullanılır. Şimdi saatlerin nasıl söylendiğini cümle örnekleriyle öğrenmğe başlayalım.)

What time is it?: Saat kaç?

It is one o’clock: Saat bir.

It’s two o’clock: Saat iki.

İt’s three o’clock: Saat üç.

It’s 4 o’clock: Saat dört.

What time is it? Saat kaç?

It’s five o’clock: Saat beş.

It is six o’clock: Saat altı.

(Saatleri söylerken kullanılan (it is) kelimeleri birleştirilerek kısaltılabilir. Bu durumda (it) kelimesine birleşik olarak apostrof (s) harfi getirilir. Yani (is) kelimesi 8it) kelimesiyle birleştirilmiş olur ve (it’s) şeklinde söylenir. İngilizcede öğleden önceki zamanı belirtmek için cümlenin sonunda a.m., öğleden sonraki zamanı belirtmek için ise p.m. kullanılır. Bu durumda (o’clock) kelimesi kullanılmaya bilir.)

It’s ten a.m: Saat on. (Öğleden önce.)

It’s nine p.m: Saat dokuz. (öğleden sonra,) yani akşam saat dokuz.

(Bu konuyu şu şekilde açıklamak sanırım daha doğru olacak. Saat birden onikiye kadar olan bölümde a.m., saat onüçten yirmidörde kadar olan bölümde p.m. kullanılır.

İngilizcede saat ve dakikaları söylerken en kolay yol rakamları birleştirerek söylemektir. Örneğin, saat 5.35: (İt’s five thirty-five.

Saat 11.16: İt’s elevensixteen.

(Saatleri söylemenin diğer bir şekli ise uzun uzun dakikasını belirterek örneğin saat 10’u üç dakika geçiyor: İt’s three minutes past ten.

Saat 10’a 8 dakika var: İt’s eight minutes to ten

şeklinde söylemektir.)

Minute: Dakika.

Past: geçmek.

To: Var.

Quarter: Çeyrek.

Half: Buçuk. Yarım.

(Yeniden belirtmek gerekirse, saatlerde geçiyor demek için (past,) var, kala demek için (to,) çeyrekleri söylemek için (quarter,) buçukları söylemek için ise (half) kullanılır. Saatlerin uzun söylenişinde mutlaka önce dakika, sonra geçe veya kala, daha sonra saat gelir. Beş dakika ve onun katlarında dakika anlamına gelen (minute) kelimesi kullanılmaz. Şimdi bazı alıştırmalar yapalım:

Saat 8’i 4 dakika geçiyor: İt’s four minutes past eight.

Saat 12’ye yedi dakika var: İt’s seven minutes to twelve.

Saat 3’ü beş geçiyor: İt’s five past three.

Saat 6’ya 10 var: İt’s ten to six.

Saat 4’ü çeyrek geçiyor: İt’s a quarter past four.

Saat 5’e çeyrek var: İt’s a quarter to five.

Saat 11 buçuk: İt’s half past eleven.

Saat 12 buçuk: İt’s half past twelve.

(Şimdi de bu tür alıştırmaları saat ve dakikaları sadece rakam olarak verip ingilizce karşılıklarını söyleyerek yapalım: Rakamları duyduktan veya okuduktan sonra öngilizce karşılıklarını önce siz söylemeğe çalışın.

9.06: İt’s six minutes past nine.

10.58: İt’s two minutes to eleven.

11.10: İt’s ten past eleven.

6.15: İt’s a quarter past six.

7.45: İt’s a quarter to eight.

1.30: İt’s half past one.

(İngilizcede saati sormak için daha önce belirttiğimiz gibi, saat kaç anlamına gelen (what is the time?) sorusu da kullanılabilir. Ancak, bu soru şekli çok fazla yaygın kullanılmamaktadır.)

What is the time?: Saat kaç?

It is nine o’clock: Saat dokuz.

What is the time?: Saat kaç?

It’s half past seven: Saat yedi buçuk.

QUESTIONS AND ANSWERS (Sorular ve Cevaplar)

(Şimdi saatlerin çeşitli olaylar ve durumlarla birlikte kullanılışını öğrenelim. Herhangi bir saatte yapılan bir şeyi belirtmek için saatlerden önce (at) kelimesi kullanılır. (At) türkçede de, da anlamına gelir. Saat beşte, saat altıda gibi

Önce bu bölümde kullanacağımız bazı yeni kelimelerin Türkçe anlamlarını öğrenelim.)

Breakfast: Kahvaltı.

Lunch: Öğle yemeği.

Dinner: Akşam yemeği.

Morning: Sabah.

Noon: Öğle vakti.

Afternoon: Öğleden sonra.

Evening: Akşam.

Night: Gece.

Midnight: Gece yarısı.

Tonight: Bu gece.

Today: Bugün.

Break: ara. Teneffüs.

Meeting: toplantı.

Concert: Konser.

Lecture: Konferans.

Train: tren.

Plane: Uçak.

Bus: Otobüs.

What time is the breakfast?: Kahvaltı saat kaçta?

The breakfast is at 8 o’clock: Kahvaltı saat 9’da.

It’s at eight o’clock: Saat sekizde.

What time is the lunch: Öğle yemeği saat kaçta?

It’s at 12.30: Saat 12.30’da.

What time is the train?: Tren saat kaçta?

It’s at 7.45: Saat yedi kırkbeşte.

What time is morning break?: Sabah arası saat kaçta?

It’s at 11 o’clock: Saat 11’de.

What time is the dinner?: Akşam yemeği saat kaçta?

It’s at seven p.m: Saat akşam 7’de.

(Bu cümle (it’s at seven o’clock in the evening( şeklinde ayrıntılı olarak da söylenebilir.

What time is the meeting?: Toplantı saat kaçta?

It’s at 11.30: Saat 11.30’Da.

What time is the lecture?: Konferans saat kaçta?

It’s at 3 p.m: Saat öğleden sonra 3’te.

(Bu cümle (it’s at three o’clock in the afternoon( şeklinde de söylenebilir:

 

Yorumlar 

 
#2 yorummisafir 22-02-2014 14:07
mütişşşşşşşşşşş şşşşş
Alıntı
 
 
#1 ne demekoktay 12-07-2013 10:57
hocam ıt ıs seven o clock ne demek
Alıntı
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile