derslerim

1 Selamlaşmalar
2 Saat Kaç
3 Günler aylar mevsimler
4 Şimdiki Zaman
5 Geniş Zaman
6 Gelecek Zaman
7 Emir Cümleleri
8 Mastarlar Ve İsim Fiiller
9 Edatlar
10 Bütün Zamanlar Üzerinde Örnekler Ve Açıklamalar