Okulla İlgili İfadeler

Okulla İlgili İfadeler

(Expressions About School)

Yazan: Halil Köseler

İngilizce Öğretmeni

Has the bell rung?: Zil çaldımı.

Has the recess bell rung?: Teneffüs zili çaldı mı?

May I ask a question?: Bir soru sorabilirmiyim?

May I go out?: Dışarı çıkabilirmiyim?

May I give my paper?: Yazımı verebilirmiyim?

Don’t run in the hall, please: Salonda koşmayın lütfen.

No running in the hall: Salonda koşmak yasak.

Your assignment for tomorrow is to read chapter five: Yarınki ödeviniz beşinci bölümü okumak.

May I sharpen my pencil?: Kalemimi açabilirmiyim?

(Sharpen) kelimesi keskinleştirmek anlamındadır. Ancak Türkçede kalemimi keskinleştirebilirmiyim yerine kalemimi açabilirmiyim ifadesi kullanılmaktadır.)

Settle down students, or you won’t be allowed to go out for recess: Öğrenciler sakin olun yoksa teneffüste dışarı çokmanıza izin verilmeyecek.

Can I see your answer?: Sizin cevabınızı görebilirmiyim?

Can I see your homework?: Sizin ödevinizi görebilirmiyim?

Keep your eyes on your own papers: Gözleriniz kendi kağıdınızda olsun.

Don’t talk during the test: Sınav sırasında konuşmayın.

No talking during the test: Sınav sırasında konuşmak yasak.

I don’t want anybody to cheat on the exam: Sınavda hiç kimsenin kopye çekmesini istemiyorum.

Mary cheated on the exam: Mary sınavda kopye çekti.

No cheating. Those breaking the rules will be given zero: Kopye çekmek yok. Kurallara uymayanlara sıfır verilecek.

(Cheating) kelimesi aldatmak anlamındadır. Ancak türkçede sınav sırasında aldatmak yok yerine kopye çekmek yok ifadesi kullanılmaktadır.  Ayrıca (crib) kelimesi de argo olarak kopye çekmek anlamına gelir.)

He must have been cribbing in the exam. How else could he have passed?: O sınavda kopye çekmiş olmalı. Başka nasıl geçebilirdi?

The teacher lectured me and gave me zero on the exam: Öğretmen bana konferans çekti ve sınavda sıfır verdi.

I was teribly disappointed with my grade because İ studied very hard: Ben notumla müthiş hayal kırıklığına uğradım, çünkü çok fazla çalıştım.

The teachers come down hard on cheating. They suspend cheaters: Öğretmenler kopye çekmeyi şiddetle cezalandırırlar. Kopya çekenleri okuldan uzaklaştırırlar.

He is playing the fool: O aptal numarası yapıyor.

I’d better cool off before I talk to the kids. I’m still angry: Çocuklarla konuşmadan önce sakinleşsem daha iyi olur. Hâlâ kızgınım.

I am out of patience with the kids. They are fighting all the time: Benim çocuklara sabrım kalmadı. Bütün zaman kavga ediyorlar.

Try to hold your temper when you work with the children: Çocuklarla çalışırken öfkenize hakim olun.

Don’t speak in a harsh tone: Kaba bir tonda konuşmayın.

Every time I talk to Mary about her studies I feel as if I am wasting my breath: Ben her zaman Mary ile onun çalışmaları hakkında konuşurken sanki boşa nefes tüketiyormuş gibi hissediyorum.

Among students, discontent can snowball. It can spread rapidly: Öğrenciler arasında huzursuzluk büyüyübilir. Çabuk yayılabilir.

I have decided not to drop out of school: Ben okulu bırakmamaya karar verdim.

Raise your hand: Elinizi kaldırın.

If you know the answer, raise your hand: Eğer cevabı biliyorsanız elinizi kaldırın.

If you don’t study for the exams, you haven’t got a hope: Eğer siz sınavlara çalışmazsanız, bir ümidiniz de olmaz.

Who can name the cities in Middle Anatolia District?: Orta Anadolu Bölgesindeki şehirlerin ismini kim söyleyebilir?

Leave the room in a single file: Odayı tek sıra halinde terkedin.

There will be a quiz on Monday: Pazarertesi günü bir kuiz olacak.

Pass in your homework: Ödevinizi getirin.

Don’t tilt your chair like that: Sandalyeni o şekilde eğme.

May I clean the chalkboard?: Yazı tahtasını silebilirmiyim?

The university will probably close its doors next year, if the enrollments have not increased: Eğer kayıtlar artmazsa üniversite ihtimal olarak kapılarını kapatacak.

What the child can do is much more important to both the child and the parent than what he can’t do: Çocuk ve ailenin her ikisi için, çocuğun ne yapabildiği ne yapamadığından çok daha önemlidir.

Help the parents understand the child’s abilities: Aileye çocuğun yeteneklerini anlaması için yardım edin.

The curriculam must reflect children’s current an future needs in family and society: Müfredat çocukların ailede ve toplumda bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını yansıtmalıdır.

Expectations should be realistic: Beklentiler gerçekçi olmalı.

She is a good student. Her teachers praise her to the skies: O iyi bir öğrenci. Öğretmenleri onu göklere çıkarıyor.

It is difficult to enter the university: Üniversiteye girmek zor.

It is hard to get into the university: Üniversiteye girmek zor.

Success won’t come on a silver platter. You have to work for it: Başarı gümüş tabakta gelmez. Onun için çalışmanız gerekir.

Our school has very good facilities: Bizim okul çok iyi olanaklara sahip.

The book you want is on loan to someone else until next month: Sizin istediğiniz kitap gelecek aya kadar bir başkasına ödünç verilmiş durumda.

Do you play on any school’s sports team?: Siz herhangi bir okul spor takımında oynuyormusunuz?

Do you still keep in touch with your best friend in elementary school?: Siz ilkokuldaki en iyi arkadaşınızla hâlâ temas kuruyormusunuz?

Have you ever been late for class?: Siz hiç derse geç kaldınız mı?

Did the teacher get angry?: Öğretmen kızdı mı?

Have you ever failed a class?: Siz hiç bir derste başarısız oldunuz mu?

Have you ever slept in class?: Siz hiç derste uyudunuz mu?

How many times have you been absent from school this year?: Siz bu yıl okuldan kaç defa eksik kaldınız?

What classes do you not like?: Siz hangi dersleri sevmiyorsunuz?

What do you want to do after you graduate?: Siz mezun olduktan sonra ne yapmak istiyorsunuz?

What school did you graduate from?: Siz hangi okuldan mezun oldunuz?

Which subjects are you good at?: Siz hangi konularda iyisiniz?

Which subjects are you poor at?: Siz hangi konularda zayıfsınız?

Which subjects are difficult for you?: Sizin için hangi konular zor?

What is your best memory from your elementary school?: Sizin ilkokuldan en güzel hatıranız nedir?

What is your worst memory from your elementary school?: Sizin ilkokuldan en kötü hatıranız nedir?

Can you play any musical instrument?: Siz herhang bir müzik aleti çalabiliyormusunuz?

What kind of music do you like?: Siz hangi çeşit müziği seversiniz?

What kind of music do you usually listen to?: Siz genellikle ne çeşit müzik dinlersiniz?

They go to school together: Onlar okula beraber gidiyorlar.

They go to school separately: Onlar okula ayrı gidiyorlar.

The students are standing side by side: Öğrenciler yan yana duruyorlar.

All children learn many things by association: Bütün çocuklar birçok şeyi çağrışım yoluyla öğrenirler.

That is, what goes with what, what means what: Yani, ne neyle gider, ne ne  demektir.

All children learn many things by imitation: Bütün çocuklar birçok şeyi taklit yoluyla öğrenirler.

You should talk with the child continually, even if you are not sure he understands all of what you say: Sizin ne söylediğinizi onun anlayıp anlamadığından emin olmasanız bile çocukla sürekli konuşmanız gerekir.

Libraries have a significant role in education: Kütüphaneler eğitimde önemli bir role sahiptir.

School libraries are not open to the public: Okul kütüphaneleri halka açık değildir.

Honesty in the home is being open to all members of the family. Giving constructive criticism can be helpful for children to learn honesty: Evde dürüstlük bütün aile üyelerine açık olmaktır. Yapıcı eleştirilerde bulunmak çocukların dürüstlüğü öğrenmesinde yardımcı olabilir.

Teachers shouldn’t use corporal punishment as a means of discipline: Öğretmenler fiziki cezayı bir disiplin aracı olarak kullanmamalıdırlar.

It’s not acceptable for parents to use corporal punishment as a means of discipline: Ailelerin fiziki cezayı bir disiplin aracı olarak kullanmaları kabuledilebilir değildir.

What do you mean? I don’t get it: Ne demek istiyorsunuz. Anlamıyorum.

Those students are making too much noise. They’d better cut it out: O öğrenciler çok fazla gürültü yapıyorlar. Kesseler iyi olur.

I’m sorry that we got into an argument. Let’s have no hard feelings for this: Bir münakaşaya girdiğimiz için özür dilerim. Bunun için kötü duygulara sahip olmayalım.

Sorry for what I said: Söylediklerim için özür dilerim.

How come you didn’t do your homework?: Siz ödevinizi niçin yapmadınız?

The exam was as easy as pie. All of the students scored high: Sınava çok kolaydı. Bütün öğrenciler yüksek sonuç aldılar.

The exam was a cinch. All of the students scored high: Sınav çok kolaydı. Bütün öğrenciler yüksek sonuç aldılar.

Please keep your fingers crossed for me. I have a difficult exam today: Lütfen benim için şans dileyin. Bugün zor bir sınavım var.

It’s no wonder that Mary is failing her classes. She never studies: Mary’nin derslerinde başarısız olması hiç sürpriz değil. O asla çalışmıyor.

I can’t read your mind. If you don’t understand, you’ve got to ask a question: Ben sizin aklınızı okuyamam. Eğer anlamıyorsanız, soru sarmanız gerekir.

I am going to see your teacher about your grades. I hope you’ve been studying: Ben öğretmeninle notların hakkında görüşeceğim. Ümit ederim çalışıyorsundur.

Cold weather sometimes causes a shut-down of the schools: Soğuk hava bazen okulların kapanmasına neden olur.

Yorumlar 

 
#10 Okulla İlgili İfadelerDarci 19-02-2018 14:19
I have checked your site and i've found some
duplicate content, that's why you don't rank high in google's search results, but there
is a tool that can help you to create 100% unique content, search for:
Boorfe's tips unlimited content

Feel free to surf to my site ... HayleySmall: https://Elise33.wix.com
Alıntı
 
 
#9 Okulla İlgili İfadelerSharron 07-02-2018 11:36
I have checked your blog and i've found some duplicate content, that's why you don't rank high in google,
but there is a tool that can help you to create 100% unique articles, search for; Boorfe's tips unlimited content

Have a look at my homepage; RusselSmall: https://Garfield055.blogspot.com
Alıntı
 
 
#8 Okulla İlgili İfadelerBrandi 07-02-2018 11:34
I have checked your blog and i have found some duplicate content,
that's why you don't rank high in google's search results, but there is a tool that can help you to create 100% unique content, search
for: Boorfe's tips unlimited content

my web site :: NancySmall: https://June33.wix.com
Alıntı
 
 
#7 Okulla İlgili İfadelerValeria 25-12-2017 22:30
I have checked your site and i have found some duplicate content, that's why you don't rank high in google, but there is a tool
that can help you to create 100% unique articles, search for:
Boorfe's tips unlimited content

my web site; ErvinSmall: https://Phillipp21.jimdo.com
Alıntı
 
 
#6 Okulla İlgili İfadelerBert 06-12-2017 09:16
I have noticed you don't monetize your blog, don't waste
your traffic, you can earn extra cash every month because you've got high quality content.
If you want to know how to make extra bucks, search
for: Boorfe's tips best adsense alternative

My webpage FirstKelvin: https://09Dennis.blogspot.com
Alıntı
 
 
#5 Okulla İlgili İfadelerGarrett 17-11-2017 03:49
I have checked your page and i have found some duplicate content,
that's why you don't rank high in google, but there is a tool
that can help you to create 100% unique articles, search for:
Boorfe's tips unlimited content

my page PorfirioSmall: https://Myles21.jimdo.com
Alıntı
 
 
#4 Okulla İlgili İfadelerAngelika 13-11-2017 14:56
I think your blog needs some fresh articles. Writing manually takes
a lot of time, but there is tool for this time consuming task, search for:
Boorfe's tips unlimited content

my page :: Darell04: https://Tayla03.jimdo.com
Alıntı
 
 
#3 Okulla İlgili İfadelerMiranda 28-10-2017 18:11
Τhis kind of tool can generate links for a number of camρɑigns simultaneously.
Ken Eѵoy of and Jimmy Brown a known Internet marketer shaгed 2 strategіes, that are "pre-selling"
and "useful, but incomplete. )Create your page in ways that takes advantage of every one of these features.

Also visit my website :: backlinks: https://www.fiverr.com/cldisplay_seo/do-500-seo-backlinks-non-profit-websites
Alıntı
 
 
#2 Okulla İlgili İfadelerAlfred 14-10-2017 11:25
I have noticed you don't monetize your page, don't waste your traffic, you can earn additional cash every month because you've got hi quality content.
If you want to know how to make extra bucks, search
for: Mrdalekjd methods for $$$

Here is my page :: FirstErick: https://10Sanford.blogspot.se
Alıntı
 
 
#1 Okulla İlgili İfadelerSheila 18-09-2017 23:58
Proper eating regimen, wholesome life-style, potent herbs and massages present efficient and
protected erectile dysfunction therapy. Use of potent herbs is really
useful as erectile dysfunction remedy to get faster outcomes.Proper food plan, wholesome way of life, herbs and massages present very efficient and protected erectile dysfunction remedy.
The signs of the issues associated to erections are very
miserable and embarrassing for a male, these can wipe away his need of lovemaking utterly and may destroy his love life.
Nonetheless regardless of how miserable these might seem however this drawback in many of the circumstances is treatable and curable fully.
Males taking correct erectile dysfunction remedy can come out of the issue in a brief duration and may regain their misplaced
capacity of creating love and satisfying a lady.
Ageing is taken into account as pure trigger of the issue which could make methods and
organs of the physique weaker to trigger issues associated to erections however
with correct weight loss plan and natural supplements even ailing-results of ageing might be
prevented and male can lead passionate love life for for much longer interval in life.Eat foods like oysters, pumpkin seeds, watermelon seeds, wheat germ,
veal liver, darkish chocolate, sesame seeds and peanuts as these are
good sources of zinc. Spinach, kale, inexperienced mustard, broccoli, almond,
papaya, kiwi, wheat and collard greens are good sources of vitamin E.

Lentils, kidney beans and inexperienced leafy vegetables comprise excessive density of folic acid.
Common consumption of weight-reduction plan comprising
these foods works as protected and efficient ED remedy. In many of the instances poor weight loss plan is the
primary trigger of the issue because it creates severe deficiencies of important minerals and vitamins, wholesome weight loss
program not solely improves total well being but in addition work as safest erectile
dysfunction therapy.


Use of herbs is beneficial as erectile dysfunction therapy to get faster outcomes.
The herbs naturally elevate the functioning of
reproductive system, take away deficiencies, strengthen nervous system and enhance hormonal secretion to supply secure and efficient erectile dysfunction therapy.
Withania Somnifera is an aphrodisiac and is effectively often called well being rejuvenator, it improves general bodily and psychological well being of a male and is without
doubt one of the broadly really useful ED therapies.
Shilajit is thought for supplementing eighty five totally different minerals which aren't simply out there
by way of wholesome food plan, it is superb in curing deficiencies, bettering
male's virility and power and stamina. It additionally
has aphrodisiac properties and works as very efficient erectile dysfunction remedy.Gingko is effectively generally known as potent herb for erectile dysfunction remedy and
may be very efficient in curing the issue occurring as a result
of unintended effects of antidepressants . Asparagus
is herb which was a component of standard food regimen of historic folks for sustaining their virility and vigor, this herb has no identified unwanted effects and is a boon for curing in addition to stopping disorders of
reproductive system and boosting up male's well being.
4T Plus, Bluze and Booster capsules are among the world's best and hottest natural cures for erectile dysfunction that supply outstanding outcomes.Massages additionally work as very helpful erectile
dysfunction therapy. Therapeutic massage with Mast Temper oil can dilate blood vessels and likewise promotes clean and better blood circulate to
the world. Common therapeutic massage of genital space with important oils removes hindrances proscribing blood circulate and provides optimum
quantity of blood throughout arousal to offer
fast and robust stiffness within the male reproductive organ. Mild workout routines and correct relaxation are glorious stress busters and these shall even be included in erectile dysfunction remedy for gaining higher outcomes.


Article Tags: Erectile Dysfunction Remedy, Erectile Dysfunction, Dysfunction Remedy,
Very Efficient

Here is my weblog Rustybrick: http://www.buyviagraonlinenow.com/side-effects/bad-side-effects-viagra/
Alıntı
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile